Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

1 Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodmi, z teba sa mi narodí ten, kto má vládnuť v Izraeli. On má svoj pôvod v pradávnych časoch, v dňoch veľmi ďalekých. 2 Preto ich Boh opustí až do času, keď rodička porodí. Vtedy sa zvyšok jeho bratov navráti k izraelským synom. 3 On si zastane a bude pásť svoje stádo Jahveho mocou, majestátom mena svojho Boha. Budú pokojne bývať, lebo vtedy on bude veľký až do končín zeme. 4 On bude Pokoj.

Budúci víťaz nad Asýrom

Ak Asýr vtrhne do našej krajiny, ak vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov, osem kniežat ľudu.
5 Oni budú mečom spravovať Asýrsku krajinu, Nimrodovu zem taseným mečom. Oni nás oslobodia od Asýra, ak vtrhne do našej krajiny, ak vkročí na naše územie.

Budúca úloha Zvyšku medzi národmi

6 Vtedy bude Jakubov zvyšok uprostred mnohých národov ako rosa prichádzajúca od Jahveho, ako hojný dážď na trávu, ktorá nečaká na rozkaz človeka, nedúfa v ľudských synov.
7 Vtedy Jakubov zvyšok medzi národmi, obkľúčený mnohými národmi, bude ako lev medzi lesnými zvermi, ako mladý lev v stáde oviec: zakaždým, keď prejde, šliape, trhá a nik mu nevytrhne korisť.

Jahve odstráni všetky pokušenia

8 Tvoja ruka bude vysoko zdvihnutá na tvojich nepriateľov, všetci, ktorí ťa nenávidia, budú zničení.
9 V ten deň – Jahveho výrok – vyhubím tvoje vojnové kone z tvojho stredu a zničím tvoje vojnové vozy. 10 Zničím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. 11 Vyhubím z teba všetky čarodejstvá, veštcov už nebudeš mať. 12 Zničím tvoje tesané modly i posvätné stĺpy z tvojho stredu. Nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. 13 Vytrhám posvätné stĺpy v tvojej zemi, zničím tvoje modly. 14 S preveľkým hnevom vykonám pomstu na národoch, ktoré ma nechceli poslúchať.