Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Pavlova starostlivosť o vieru Kolosanov

1 Chcem, aby ste vedeli, aké tvrdé boje vediem o vás aj o Laodicejčanov, aj o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár,
2 nech to povzbudí ich srdcia, aby pevne spojení v láske dosiahli plné rozvinutie chápavosti a ňou prenikli Božie tajomstvo, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto hovorím, aby vás nik nezviedol pochybnými rečami. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.

Žiť podľa pravej viery v Krista, nie podľa prázdnych učení

6 Ako ste teda prijali Ježiša Krista ako Pána, žite v ňom:
7 v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako vás naučili, vzdávajte hojné vďaky! 8 Dajte si pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym mámením "filozofie", založenej na tradícii celkom ľudskej, na živloch sveta, a nie na Kristovi.

Sám Kristus je skutočný vodca ľudí i anjelov

9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.
10 V ňom máte účasť na jeho plnosti, v ňom, ktorý je Hlavou každého kniežatstva a každej mocnosti. 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie ľudskou rukou, ale Kristovou obriezkou, úplným vyzlečením hmotného tela. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení, lebo ste uverili v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 13 aj vás, čo ste boli mŕtvi pre svoje hriechy a pre neobrezanosť svojho tela. On vás oživil s ním. Odpustil nám všetky hriechy. 14 Vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. Odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a predviedol ich verejne v jeho triumfálnom sprievode.

Proti falošnej askéze podľa „živlov sveta“

16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novomesiac alebo soboty.
17 Toto všetko je iba tieň budúcich vecí, ale skutočnosť je telo Kristovo. 18 Nech vás nik o to nepripraví záľubou v bezvýznamných veciach, uctievaním anjelov: venuje celú svoju pozornosť veciam, ktoré videl, nadutý prázdnou pýchou svojím telesným zmýšľaním, 19 a nie je spojený s Hlavou, z ktorej celé Telo dostáva výživu, pospájané s ňou kĺbmi a väzivami, a tak uskutočňuje svoj vzrast v Bohu. 20 Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa dávate zväzovať predpismi, akoby ste ešte žili vo svete? 21 "Nevezmi, neokús, nedotýkaj sa," 22 to všetko pre veci, ktoré zaniknú svojím použitím. Sú to predpisy a učenie ľudí. 23 Tieto veci vyzerajú ako múdrosť so svojou predstieranou nábožnosťou, poníženosťou a prísnosťou voči telu, ale v skutočnosti nemajú nijakú hodnotu pre nehanebnosť tela.