Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Osud

1 O všetkom tomto som rozmýšľal a videl som, že spravodliví a múdri ľudia sú v Božích rukách i so svojimi dielami. Ale je to láska alebo nenávisť? To nevie nikto.
2 Všetko, čo má pred sebou, všetko je márne, veď všetkých čaká rovnaký osud, spravodlivého i nespravodlivého, dobrého i zlého, čistého i nečistého, toho, čo prináša obety, i toho, čo ich neprináša. Rovnako sa vodí dobrému i zlému, tomu, čo prisahá, i tomu, čo sa prisahať bojí. 3 Zo všetkého, čo sa deje pod slnkom, zlé je to, že osud je rovnaký pre všetkých. Preto zaživa je myseľ ľudí plná zla a srdcia plné pochabosti a potom i tak všetci zomrú. 4 Len ten, kto ešte žije, má nádej: aj živý pes je lepšie na tom ako mŕtvy lev. 5 Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo. 6 Pre nich je koniec láske, nenávisti i ctižiadosti, nikdy sa už nezúčastnia na tom, čo sa deje pod slnkom. 7 Preto s radosťou jedz svoj chlieb a s veselým srdcom pi svoje víno, lebo Boh teraz priaznivo pozerá na tvoje práce! 8 Nosievaj vždy jasné šaty a hlavu si maž voňavým olejom! 9 Užívaj život so ženou, ktorú ľúbiš, po všetky dni svojho márneho života, ktoré ti Boh dáva pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života za všetky námahy, ktorými sa ustávaš pod slnkom! 10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti. 11 Ďalej som videl na zemi: najrýchlejší nevíťazí v behu ani najsilnejší v zápase. Chlieb nepatrí múdremu ani bohatstvá rozumnému, ani úspech učenému; ale každému z nich príde čas a príležitosť. 12 Nikto nevie, kedy príde jeho čas. Ako ryby chytené do zhubnej siete alebo vtáky chytené do osídiel, tak aj ľudí prikvačí nešťastie, ktoré na nich dopadne znenazdania.

Múdrosť a hlúposť

13 Ešte som videl pod slnkom aj inú múdrosť, ktorá mi bola dôležitým ponaučením:
14 Bolo raz mesto, malé, s málo obyvateľmi. Tu pritiahol proti nemu mocný kráľ, obkľúčil ho a postavil mocnú dobýjaciu vežu. 15 Ale našiel sa v meste chudobný, no múdry človek, ktorý zachránil mesto svojou múdrosťou. Ale na tohto chudobného človeka si viac nik nespomenul. 16 Preto som si povedal: "Zaiste múdrosť je lepšia ako sila, ale múdrosť chudobného si necenili a jeho slová nepočúvali." 17 Inak pokojné slová múdreho mávajú väčší účinok ako vykrikovanie vladára nad hlupákmi. 18 Múdrosť má väčšiu cenu než zbrane, no jediný hriech môže pokaziť veľa dobrého.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk