Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Uzdravenie slepého od narodenia

1 Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý.
2 Jeho učeníci sa ho spýtali: "Rabbi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?" 3 Ježiš odpovedal: "Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 4 Dokiaľ je deň, musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Prichádza noc, keď nik nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta." 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, tým blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: "Choď, umy sa v rybníku Siloe!" – čo v preklade znamená Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: "Nie je to ten, čo sedával a žobral?" 9 Jedni hovorili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On povedal: "Ja som to." 10 Pýtali sa ho teda: "Ako to, že sa ti otvorili oči?" 11 On odpovedal: "Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď do Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím." 12 Pýtali sa ho: "Kde je ten človek?" Odpovedal: "Neviem." 13 Toho, predtým slepého, zaviedli k farizejom. 14 V ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. 15 Aj farizeji sa ho pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: "Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím." 16 Niektorí farizeji hovorili: "Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu." Iní vraveli: "Ako môže hriešny človek robiť také znamenia?" A nastala medzi nimi roztržka. 17 Pýtali sa teda slepého: "Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči." On povedal: "Je prorok." 18 Židia neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa: "Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?" 20 Rodičia odpovedali: "Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba!" 22 Jeho rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. 23 Preto jeho rodičia povedali: "Má svoje roky, jeho sa spýtajte." 24 Znovu teda zavolali človeka, ktorý bol predtým slepý, a povedali mu: "Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik." 25 On odpovedal: "Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: bol som slepý a teraz vidím." 26 Spýtali sa ho teda: "Čo s tebou urobil? Ako ti otvoril oči?" 27 Odpovedal im: "Už som vám povedal, a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?" 28 Vynadali mu a povedali: "Ty si jeho učeník, my sme učeníci Mojžišovi. 29 My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je." 30 Ten človek im odpovedal: "Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. 32 Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. 33 Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť." 34 Povedali mu: "Celý si sa v hriechoch narodil, a nás poúčaš?" A vyhodili ho von. 35 Ježiš sa dozvedel, že ho vyhodili. Keď ho stretol, povedal mu: "Veríš v Syna človeka?" 36 On odpovedal: "Kto je to, Pane, aby som v neho uveril?" 37 Ježiš mu povedal: "Už si ho videl. Je to ten, čo sa rozpráva s tebou." 38 Vtedy vyhlásil: "Verím, Pane." A prestrel sa pred ním na tvár a klaňal sa mu. 39 Vtedy povedal Ježiš: "Prišiel som na tento svet súdiť: aby tí, čo nevidia, videli a aby tí, ktorí vidia, oslepli." 40 Začuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: "Či sme aj my slepí?" 41 Ježiš im odpovedal: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech zostáva.