Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Uzdravenie slepého od narodenia

1 Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý.
2 Jeho učeníci sa ho spýtali: "Rabbi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?" 3 Ježiš odpovedal: "Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 4 Dokiaľ je deň, musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Prichádza noc, keď nik nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta." 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, tým blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: "Choď, umy sa v rybníku Siloe!" – čo v preklade znamená Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: "Nie je to ten, čo sedával a žobral?" 9 Jedni hovorili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On povedal: "Ja som to." 10 Pýtali sa ho teda: "Ako to, že sa ti otvorili oči?" 11 On odpovedal: "Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď do Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím." 12 Pýtali sa ho: "Kde je ten človek?" Odpovedal: "Neviem." 13 Toho, predtým slepého, zaviedli k farizejom. 14 V ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. 15 Aj farizeji sa ho pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: "Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím." 16 Niektorí farizeji hovorili: "Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu." Iní vraveli: "Ako môže hriešny človek robiť také znamenia?" A nastala medzi nimi roztržka. 17 Pýtali sa teda slepého: "Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči." On povedal: "Je prorok." 18 Židia neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa: "Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?" 20 Rodičia odpovedali: "Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba!" 22 Jeho rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. 23 Preto jeho rodičia povedali: "Má svoje roky, jeho sa spýtajte." 24 Znovu teda zavolali človeka, ktorý bol predtým slepý, a povedali mu: "Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik." 25 On odpovedal: "Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: bol som slepý a teraz vidím." 26 Spýtali sa ho teda: "Čo s tebou urobil? Ako ti otvoril oči?" 27 Odpovedal im: "Už som vám povedal, a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?" 28 Vynadali mu a povedali: "Ty si jeho učeník, my sme učeníci Mojžišovi. 29 My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je." 30 Ten človek im odpovedal: "Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. 32 Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. 33 Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť." 34 Povedali mu: "Celý si sa v hriechoch narodil, a nás poúčaš?" A vyhodili ho von. 35 Ježiš sa dozvedel, že ho vyhodili. Keď ho stretol, povedal mu: "Veríš v Syna človeka?" 36 On odpovedal: "Kto je to, Pane, aby som v neho uveril?" 37 Ježiš mu povedal: "Už si ho videl. Je to ten, čo sa rozpráva s tebou." 38 Vtedy vyhlásil: "Verím, Pane." A prestrel sa pred ním na tvár a klaňal sa mu. 39 Vtedy povedal Ježiš: "Prišiel som na tento svet súdiť: aby tí, čo nevidia, videli a aby tí, ktorí vidia, oslepli." 40 Začuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: "Či sme aj my slepí?" 41 Ježiš im odpovedal: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech zostáva.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk