Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Svadba v Káne

1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.
2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú víno." 4 Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. 7 Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" Naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" Oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skadiaľ je, ale obsluhujúci vedeli –, zavolal si ženícha 10 a povedal mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz." 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

Vyčistenie Chrámu

13 Blízko bola židovská Pascha a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
14 V Chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov a peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 Urobil si z povrazov korbáč a všetkých vyhnal z Chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!" 17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: "Horlivosť za tvoj dom ma strávi." 18 Vtedy sa Židia ozvali a povedali mu: "Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?" 19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím." 20 Židia povedali: "Štyridsaťšesť rokov stavali tento Chrám, a ty ho postavíš za tri dni?" 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.

Pobyt v Jeruzaleme

23 Keď bol na sviatok Paschy v Jeruzaleme, mnohí uverili v neho, lebo videli znamenia, ktoré robil.
24 Ale sám Ježiš sa im nezveril, on poznal všetkých ľudí 25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku. Sám totiž vedel, čo je v človeku.