Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Judit ide k Holofernovi

1 Keď Judit skončila svoje modlitby k Bohu Izraela,
2 vstala zo zeme, kde bola prestretá, zavolala svoju slúžku a zostúpila do domu, kde obyčajne bývala v sobotné a sviatočné dni. 3 Tam odložila vrecovinu, ktorú nosila, vyzliekla si vdovské rúcho, okúpala sa a natrela sa drahou voňavkou. Upravila si účes, vlasy previazala stuhou, obliekla si sviatočné šaty, ktoré nosievala za života svojho manžela Manassesa. 4 Obula si sandále, vyzdobila sa náramkami, prsteňmi, náušnicami a všetkými šperkami. Vyzdobila sa tak pekne, že musela očariť zrak každého muža, ktorý by ju zočil. 5 Potom dala svojej slúžke kožený mech s vínom a krčah oleja; naplnila kapsu praženým zrnom, vencami sušených fíg a čistými chlebmi. Všetko zabalila a dala to niesť slúžke. 6 Obe vyšli spolu k bráne Betulie a našli tam stáť Oziáša s Chabrisom a Chamrisom, staršími mesta. 7 Keď títo videli Judit, zovňajškom zmenenú a nezvykle oblečenú, boli ohromení jej krásou a povedali jej: 8 "Nech ti je milostivý Boh našich otcov! Nech on vyplní tvoje zámery na oslávenie Izraela a na vyvýšenie Jeruzalema!" 9 Judit sa poklonila Bohu a povedala im: "Rozkážte, aby mi otvorili bránu mesta, aby som mohla vyjsť von a uskutočniť všetko, čo ste povedali!" Oni rozkázali mládencom na stráži, aby jej otvorili, ako si žiadala. 10 Keď to urobili, Judit vyšla so svojou slúžkou a mužovia mesta ju sledovali zrakom, ako schádza z vrchu a prechádza dolinou, až kým ju nestratili z dohľadu. 11 Obe ženy kráčali rovno cez dolinu a naproti im vyšla asýrska hliadka. 12 Chytili Judit a vypočúvali ju: "Ku ktorým patríš? Odkiaľ prichádzaš? Kam ideš?" "Som dcéra Hebrejov," odpovedala, "ale utekám od nich, lebo oni vám čoskoro padnú za korisť. 13 Ja idem k Holofernovi, k veliteľovi vášho vojska, s hodnovernými správami. Ukážem mu cestu, ktorou sa môže zmocniť celého pohoria bez straty jediného chlapa, jediného života." 14 Keď chlapi počúvali jej slová, zadívali sa do jej tváre a boli očarení jej krásou. 15 "Život si si zachránila," povedali jej, "keď si sa ponáhľala k nášmu pánovi. Choď teda rovno do jeho stanu. Niektorí z nás ťa odprevadia a odovzdajú do jeho rúk. 16 Keď budeš pred ním, nič sa neboj, len mu povedz, čo si povedala nám, a bude s tebou láskavo zaobchádzať." 17 Oddelili sto chlapov spomedzi seba, aby ju a jej slúžku sprevádzali. 18 Keď sa správa o jej príchode rozšírila od stanu k stanu, zbiehali sa chlapi zo všetkých strán tábora a zhromaždili sa okolo nej, lebo stála pred Holofernovým stanom a čakala, kým ju uňho zahlásia. 19 Nevedeli sa dosť načudovať jej kráse a obdivovali aj všetkých Izraelcov. Hovorili si navzájom: "Ktože by mohol opovrhovať národom, ktorý má takéto ženy? Nebolo by dobré nechať z nich nažive jediného muža, lebo keby unikli, boli by schopní obalamutiť celý svet." 20 Holofernova telesná stráž a jeho sluhovia vyšli a uviedli Judit do stanu. 21 Holofernes odpočíval na lôžku pod ochrannou sieťou z purpuru, prepletaného zlatom, smaragdami a drahokamami. 22 Keď mu ju ohlásili, vyšiel do predsiene stanu a pred ním niesli strieborné lampy. 23 Keď sa Judit objavila pred ním a jeho dôstojníkmi, všetci boli ohromení krásou jej tváre. Ona sa pred ním poklonila, padnúc tvárou k zemi. Ale jeho sluhovia ju zodvihli.