Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Druhý výrok. Spravodlivý bude žiť zo svojej vernosti

1 Postavím sa na svoje strážne miesto, zastanem si na strážnu vežu, budem striehnuť, aby som zbadal, čo mi povie, čo odpovie na moju sťažnosť.
2 Vtedy mi Jahve odpovedal slovami: "Napíš videnie, vyry ho na dosky, aby sa dalo ľahko čítať. 3 Lebo toto videnie sa splní v určenom čase, speje ku svojmu splneniu a nesklame, ak sa oneskorí, čakaj naň, lebo sa určite splní, nezlyhá." 4 Pozrite! Nestatočný človek padne, ale statočný človek si zachová život svojou vernosťou.

Úvod

5 Bohatstvo robí človeka vierolomným. Pyšný človek nedosiahne cieľ. Otvára pažerák ako peklo, je nenásytný ako smrť, k sebe zhŕňa všetkých ľudí, zhromažďuje k sebe všetky národy.
6 Či títo všetci nezložia o ňom porekadlo a posmešnú pesničku? Povedia:

Päť „beda“

Beda ti, čo hromadíš cudzie majetky! Až dokedy to potrvá? Čo sa zaťažuješ vecami vzatými do zálohu!
7 Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia, neprebudia sa tvoji vymáhatelia? Ty sa staneš ich korisťou. 8 Veď ty si vyplienil mnohé národy, všetky ostatné národy vyplienia teba, lebo si vylieval ľudskú krv, páchal násilie v krajine i v meste a na všetkých, ktorí bývajú v nich. 9 Beda ti, čo zháňaš nespravodlivý zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby si unikol z dosahu nešťastia! 10 Hanbou si pokryl svoj dom, keď si sa rozhodol vyvraždiť početné národy. Tým si urobil zle sebe samému. 11 Kamene budú kričať z múrov a hrada z krovu im odpovie. 12 Beda ti, čo si vystaval mesto krviprelievaním a na nespravodlivosti založil si pevnosť, 13 takže ľud robotuje zadarmo, národy sa moria pre nič. Či všetko toto nie je trest Jahveho nebeských vojsk? 14 Lebo poznanie Jahveho slávy naplní zem, ako vody napĺňajú more. 15 Beda ti, čo napájaš svojich susedov, nalievaš im zo svojho jedu a opíjaš ich, aby si videl ich nahé výstrednosti. 16 Nasýtil si sa hanbou, a nie slávou. Pi teda aj ty a ukáž svoju neobrezanosť! Čaša v Jahveho pravici prichádza k tebe, potupa pokryje tvoju slávu. 17 Lebo násilie spáchané na Libanone ťa zavalí. Tiež ničenie zdesených zvierat. Lebo si vylieval ľudskú krv, páchal násilie v krajine i v meste a na všetkých, ktorí bývajú v nich. 18 Čo pomôže tesaná modla, aby ju tesal umelec? Alebo liatina – lživý výrok, aby ich tvorca vkladal do nich dôveru? On robí iba nemé modly. 19 Beda ti, čo vravíš kusu dreva: "Zobuď sa!", nemému kameňu: "Prestaň spať!". (Ten má prorokovať?) Je síce pokrytý zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá! 20 Ale Jahve sídli vo svojom svätom chráme: Zamĺkni pred ním, celý svet!