Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu príjemnej vône. 3 Smilstvo a každá nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani sprosté, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší. Radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo si dobre uvedomte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá právo na dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Lebo ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, ale ich skôr verejne odhaľujte! 12 Veď je hanba čo len hovoriť o tom, čo títo ľudia páchajú v skrytosti. 13 Ale keď sa všetko toto odhalí, vidí sa v pravom svetle. 14 A všetko, čo sa vidí, je svetlo. Preto sa hovorí: Zobuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti. 15 Dávajte si veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale dávajte sa naplniť Duchom 19 a hovorte medzi sebou žalmy, hymny a duchovné piesne; spievajte a oslavujte Pána z celého svojho srdca. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Rodinné záväzky

21 Podriaďujte sa navzájom v bázni pred Kristom.
22 Ženy nech sú podriadené svojim mužom, ako keby to bol sám Pán: 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus Hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ jej Tela. 24 Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody, sprevádzaným slovom, 27 lebo chcel, aby si ju sám sebe predstavil skvejúcu sa, bez škvrny a vrásky a ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak aj muži majú povinnosť milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho Tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; chcem povedať, že sa vzťahuje na Krista a na Cirkev. 33 Teda aj každý z vás nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka zasa nech si ctí svojho muža.