2. kapitola

Nezištnosť spásy v Kristovi

1 Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,
2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi. 7 Tým chcel ukázať budúcim vekom nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar. 9 Nie je zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme sa venovali dobrým skutkom, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich konali.

Zmierenie Židov a pohanov medzi sebou a s Bohom

11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezanými vás volali tí, čo sa nazývali obrezanými rukou na tele.
12 V tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách prisľúbenia, nemali ste ani nádej, ani Boha na tomto svete. 13 Ale teraz v Kristovi Ježišovi, vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali ste sa blízkymi skrze Kristovu krv. 14 Veď on je náš pokoj. On z oboch národov urobil jeden, zbúral medzi nimi múr, ktorý ich delil, zničiac vo svojom tele nenávisť 15 tým, že zrušil Zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby vo svojej osobe z týchto dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. 16 Aby ich zmieril s Bohom, oboch v jednom Tele skrze Kríž: vo svojej osobe zabil nepriateľstvo. 17 Vtedy prišiel zvestovať pokoj, pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko: 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu voľný prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Lebo stavba, ktorou ste, má za základ apoštolov a prorokov a základným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom každá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi. 22 Doňho ste aj vy vbudovaní, aby ste sa stali Božím príbytkom v Duchu.