Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Proti falošnej istote mocnárov

1 Beda tým, čo si žijú bezstarostne na Sione, a tým, čo bezpečnými cítia sa na vrchu Samárie, popredným z výkvetu národov, ku ktorým sa Izraelci utiekajú!
2 Choďte, pozrite si Kalne, odtiaľ choďte do veľkého Chamatu, zíďte do Gatu Filištíncov: vari sú lepšie ako tieto kráľovstvá, alebo je ich územie väčšie ako vaše? 3 Nazdávate sa, že odďaľujete deň pohromy, ale vy približujete vládu násilia! 4 Vylihujete si na posteliach zo slonoviny, povaľujete sa na pohovkách, jete jahňatá zo stáda i vykŕmené teľce z maštale. 5 Brnkáte na harfe, vymýšľate hudobné nástroje ako Dávid, 6 pijete víno z veľkých pohárov, najlepším olejom sa natierate, ale nad zničením Jozefa nežialite! 7 Preto pôjdete do zajatia na čele zajatcov, prestane jasanie rozkošníkov.

Trest bude hrozný

8 Pán Jahve prisahal sám na seba – výrok Jahveho, Boha Cebaot – odporná mi je Jakubova pýcha, nenávidím jeho paláce, preto vydám napospas mesto a všetko, čo je v ňom.
9 Ak vtedy zostane desať chlapov v jednom dome, aj tí pomrú. 10 Bude len malý počet zachránených, aby vyniesli z domu kosti; ak sa niekto spýta toho, kto je v zadnej časti domu: "Zostal ešte niekto u teba?", ten povie: "Nikto" a pridá: "Ticho, Jahveho meno neslobodno spomenúť!" 11 Lebo pozrite: Jahve rozkazuje a veľký dom rozbíja na kusy, malý na triesky. 12 Či bežia kone po bralách a či možno more orať volmi, keď ste vy premenili právo na jed a ovocie statočnosti na horkú palinu? 13 Vy sa tešíte pre nič vraviac: "Či sme si nezískali moc vlastnou silou?" 14 Izrael, vzbudím proti vám národ, – výrok Jahveho, Boha Cebaot – ktorý vás bude utláčať od Vstupu do Chamatu až po Potok v púšti Araba."