Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Pánov príchod a čo ho bude predchádzať

1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia,
2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy, ani sa naplašiť prejavmi Ducha ani slovom, ani listom, ktoré údajne pochádzajú od nás, akoby už Pánov Deň nastával. 3 Nech vás nik nijakým spôsobom nezvedie. Najprv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa Bezbožný človek, Syn zatratenia, 4 Protivník, ktorý sa povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo sa uctieva, takže si zasadne v Božom chráme a bude sa vyhlasovať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6 A vy viete, čo ho teraz zdržuje, aby sa objavil až v pravom čase. 7 Tajomstvo bezbožnosti už teraz pôsobí. Ale ten, čo ho zdržuje, má byť najprv odstránený. 8 Potom sa zjaví bezbožník a Pán ho odstráni dychom svojich úst, zničí ho jasom svojho príchodu. 9 Ten bezbožník, podporovaný Satanom, príde so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a so všetkým zvádzaním neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, ktorá by im bola priniesla spásu. 11 Preto na nich Boh posiela vplyv, ktorý ich zavedie, aby uverili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale dali prednosť zlu.

Povzbudenie k vytrvalosti

13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil od počiatku, aby ste boli spasení Duchom, ktorý posväcuje, a vierou v pravdu.
14 K tomu vás povolal naším evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. 15 A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali, či už slovom, a či naším listom. 16 Nech sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 17 poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.