Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Dávidovo pomazanie

1 Jahve povedal Samuelovi: "Dokedy budeš žialiť za Šaulom? Veď ja som ho zavrhol, aby už nekraľoval nad Izraelom! Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Izajovi, Betlehemčanovi, lebo som si vyhliadol kráľa spomedzi jeho synov."
2 Samuel povedal: "Ako tam pôjdem? Šaul sa to dozvie a zabije ma!" Ale Jahve povedal: "Vezmi so sebou jalovicu a povedz: ‚Prišiel som obetovať Jahvemu.‘ 3 Pozveš Izaja na obetu a ja sám ti dám vedieť, čo máš robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím." 4 Samuel urobil, čo mu Jahve rozkázal. Keď došiel do Betlehema, starší mesta mu prišli naproti ustráchaní a pýtali sa: "Je tvoj príchod dobrým znamením, videc?" 5 A on odpovedal: "Dobrým. Prišiel som obetovať obetu Jahvemu. Očistite sa a poďte so mnou na obetu!" Posvätil aj Izaja a jeho synov a pozval ich na obetu. 6 Keď prišli a Samuel uzrel Eliaba, povedal si: "Istotne má Jahve pred sebou svojho pomazaného." 7 Ale Jahve povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol. Božie zámery nie sú ako zámery človeka, lebo človek hľadí na výzor, ale Jahve hľadí do srdca." 8 Izaj zavolal Abinadaba a nechal ho pred Samuelom, ktorý povedal: "Ani tohto si Jahve nevyvolil." 9 Izaj nechal prejsť Šamu, ale Samuel povedal: "Ani tohto si Jahve nevyvolil." 10 Izaj nechal takto prejsť pred Samuelom svojich sedem synov, ale Samuel povedal Izajovi: "Ani jedného z nich si Boh nevyvolil." 11 Pýtal sa Izaja: "Sú tu všetci tvoji mládenci?" A on odpovedal: "Ešte ostáva najmladší a ten pasie ovce." Samuel povedal Izajovi: "Pošli poňho, lebo sa neuložíme za stôl, kým on sem nepríde!" 12 Izaj poslal po neho a dal ho priviesť: bol ryšavý, peknooký, dobre urastený. A Jahve povedal: "Vstaň, pomaž ho, to je on!" 13 Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov. Jahveho duch zostúpil na Dávida a zostával na ňom od tohto dňa. Samuel sa dal na cestu a odišiel do Ramy.

Dávid vstúpi do Šaulových služieb

14 Jahveho duch odstúpil od Šaula a prepadal ho zlý duch prichádzajúci od Jahveho.
15 Vtedy vraveli Šaulovi jeho sluhovia: "Pozri, trápi ťa zlý duch od Boha. 16 Prečo nerozkážeš svojim sluhom, ktorí sú okolo teba, aby ti vyhľadali človeka, ktorý vie hrať na citare? Keď príde na teba zlý duch od Boha, bude ti hrať a uľaví sa ti." 17 Šaul povedal svojim sluhom: "Nože, vyhľadajte mi človeka, ktorý vie dobre hrať, a priveďte ho ku mne!" 18 Vtedy jeden zo sluhov povedal: "Videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, a je to udatný hrdina, bojovník, obratný v reči a má peknú postavu. A Jahve je s ním." 19 Šaul poslal poslov k Izajovi s odkazom: "Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach." 20 Izaj vzal päť chlebov, kožený mech vína, jedno kozľa a poslal to Šaulovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Dávid prišiel k Šaulovi a dal sa do jeho služby. Šaul si ho veľmi obľúbil a Dávid sa stal jeho zbrojnošom. 22 Šaul odkázal Izajovi: "Nech zostane Dávid v mojej službe, lebo som si ho obľúbil." 23 Tak kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Šaula, Dávid bral citaru a hrával na nej, takže sa Šaulovi uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch od neho odstupoval.