Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Dávidovo pomazanie

1 Jahve povedal Samuelovi: "Dokedy budeš žialiť za Šaulom? Veď ja som ho zavrhol, aby už nekraľoval nad Izraelom! Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Izajovi, Betlehemčanovi, lebo som si vyhliadol kráľa spomedzi jeho synov."
2 Samuel povedal: "Ako tam pôjdem? Šaul sa to dozvie a zabije ma!" Ale Jahve povedal: "Vezmi so sebou jalovicu a povedz: ‚Prišiel som obetovať Jahvemu.‘ 3 Pozveš Izaja na obetu a ja sám ti dám vedieť, čo máš robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím." 4 Samuel urobil, čo mu Jahve rozkázal. Keď došiel do Betlehema, starší mesta mu prišli naproti ustráchaní a pýtali sa: "Je tvoj príchod dobrým znamením, videc?" 5 A on odpovedal: "Dobrým. Prišiel som obetovať obetu Jahvemu. Očistite sa a poďte so mnou na obetu!" Posvätil aj Izaja a jeho synov a pozval ich na obetu. 6 Keď prišli a Samuel uzrel Eliaba, povedal si: "Istotne má Jahve pred sebou svojho pomazaného." 7 Ale Jahve povedal Samuelovi: "Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol. Božie zámery nie sú ako zámery človeka, lebo človek hľadí na výzor, ale Jahve hľadí do srdca." 8 Izaj zavolal Abinadaba a nechal ho pred Samuelom, ktorý povedal: "Ani tohto si Jahve nevyvolil." 9 Izaj nechal prejsť Šamu, ale Samuel povedal: "Ani tohto si Jahve nevyvolil." 10 Izaj nechal takto prejsť pred Samuelom svojich sedem synov, ale Samuel povedal Izajovi: "Ani jedného z nich si Boh nevyvolil." 11 Pýtal sa Izaja: "Sú tu všetci tvoji mládenci?" A on odpovedal: "Ešte ostáva najmladší a ten pasie ovce." Samuel povedal Izajovi: "Pošli poňho, lebo sa neuložíme za stôl, kým on sem nepríde!" 12 Izaj poslal po neho a dal ho priviesť: bol ryšavý, peknooký, dobre urastený. A Jahve povedal: "Vstaň, pomaž ho, to je on!" 13 Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov. Jahveho duch zostúpil na Dávida a zostával na ňom od tohto dňa. Samuel sa dal na cestu a odišiel do Ramy.

Dávid vstúpi do Šaulových služieb

14 Jahveho duch odstúpil od Šaula a prepadal ho zlý duch prichádzajúci od Jahveho.
15 Vtedy vraveli Šaulovi jeho sluhovia: "Pozri, trápi ťa zlý duch od Boha. 16 Prečo nerozkážeš svojim sluhom, ktorí sú okolo teba, aby ti vyhľadali človeka, ktorý vie hrať na citare? Keď príde na teba zlý duch od Boha, bude ti hrať a uľaví sa ti." 17 Šaul povedal svojim sluhom: "Nože, vyhľadajte mi človeka, ktorý vie dobre hrať, a priveďte ho ku mne!" 18 Vtedy jeden zo sluhov povedal: "Videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, a je to udatný hrdina, bojovník, obratný v reči a má peknú postavu. A Jahve je s ním." 19 Šaul poslal poslov k Izajovi s odkazom: "Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach." 20 Izaj vzal päť chlebov, kožený mech vína, jedno kozľa a poslal to Šaulovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Dávid prišiel k Šaulovi a dal sa do jeho služby. Šaul si ho veľmi obľúbil a Dávid sa stal jeho zbrojnošom. 22 Šaul odkázal Izajovi: "Nech zostane Dávid v mojej službe, lebo som si ho obľúbil." 23 Tak kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Šaula, Dávid bral citaru a hrával na nej, takže sa Šaulovi uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch od neho odstupoval.