Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Stavba Chrámu

1 V štyristoosemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egyptskej krajiny, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý je druhým mesiacom, začal stavať Jahveho chrám.
2 Chráme, ktorý staval kráľ Šalamún Jahvemu, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsaťpäť lakťov vysoký. 3 Ulam pred Hekalom Chrámu bol dvadsať lakťov dlhý v smere šírky Chrámu a desať lakťov široký v smere dĺžky Chrámu. 4 Na Chráme dal urobiť okná s rámami a mrežami. 5 Okolo múru Chrámu postavil poschodovú prístavbu s izbami okolo Hekalu a Debiru. 6 Najnižšie podlažie bolo široké päť lakťov, stredné šesť lakťov a najvyššie sedem lakťov, lebo nechal okolo Chrámu zvonku výstupky, bez zásahu do stien Chrámu. 7 Keď stavali Chrám, stavali ho z kameňov opracovaných už v kameňolome, takže pri stavbe Chrámu nebolo počuť ani kladivo, ani dláto, ani nijaký železný nástroj. 8 Vchod do spodného podlažia bol po pravej strane Chrámu a točitými schodami sa vystupovalo na stredné poschodie a zo stredného na tretie. 9 Takto Šalamún postavil Chrám; keď ho dokončil, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. 10 Postavil aj prístavbu okolo celého Chrámu, vysokú päť lakťov na poschodie; ku Chrámu ju pripojil cédrovými hradami. 11 Jahve prehovoril k Šalamúnovi týmito slovami: 12 "Čo sa týka tohto Chrámu, ktorý staviaš: ak budeš poslúchať moje nariadenia, ak sa budeš riadiť podľa mojich príkazov a zachovávať všetky moje zákony, vtedy na tebe splním moje slovo, ktoré som dal tvojmu otcovi Dávidovi, 13 budem prebývať uprostred Izraelcov a svoj izraelský ľud neopustím." 14 Šalamún staval Chrám a dokončil ho.

Vnútorné zariadenie. Svätyňa Svätých

15 Steny Chrámu obložil zvnútra cédrovými doskami od podlahy Chrámu až po hrady stropu; vnútro obložil drevom a dlážku Chrámu vydláždil cyprusovými doskami.
16 Oddelil priestor dvadsať lakťov od zadnej steny Chrámu priečkou z cédrových dosák od podlahy až po hrady a vytvoril tak pre Chrám Debir, totiž Svätyňu Svätých. 17 Chrám – to je Hekal – pred Debirom mal štyridsať lakťov. 18 Cédrové dosky, ktorými bol Chrám vyložený zvnútra, mali vyrezávané ružice a ružové púčky; všetko bolo z cédru, takže kameň nebolo ani vidieť. 19 Vo vnútri Chrámu zriadil Debir, aby sa tam uložila archa Jahveho zmluvy. 20 Debir bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a dvadsať lakťov vysoký a obložil ho rýdzim zlatom; urobil oltár z cédru 21 pred Debirom a obložil ho zlatom. 22 Celý Chrám obložil zvnútra zlatom, úplne celý Chráme.

Cherubi

23 Do Debiru dal zhotoviť dvoch cherubov z dreva divej olivy, ich výška bola desať lakťov.
24 Jedno krídlo cheruba malo päť lakťov, aj druhé krídlo cheruba malo päť lakťov. Od konca jedného krídla po koniec druhého krídla bolo desať lakťov. 25 Aj druhý cherub mal desať lakťov. Obaja cherubi mali rovnakú mieru a rovnaký vzhľad. 26 Jeden cherub mal výšku desať lakťov, takisto aj druhý. 27 Cherubov umiestnil do najvnútornejšej časti Chrámu. Cherubi mali krídla roztiahnuté, takže krídlo jedného cheruba sa dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny. Ich krídla sa uprostred Chrámu dotýkali, krídlo s krídlom. 28 Cherubov obložil zlatom. 29 Na všetky steny Chrámu dal vyrezať cherubov, palmy a ružice, vo vnútri i vonku. 30 Aj dlážku Chrámu pokryl zlatom, vo vnútri i vonku.

Brány. Nádvorie

31 Na vchod do Debiru urobil dvojité dvere z dreva divej olivy, vrchný trám a veraje boli päťhranné.
32 Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich zlatom: totiž cherubov a palmové ozdoby potiahol zlatom. 33 Podobne si počínal pri vchode do Hekalu, ktorý mal veraje z olivového dreva, ale štvorhranné, 34 obe krídla dvier z cyprusového dreva boli dvojité a otvárali sa na jednu i na druhú stranu. 35 Dal na ne vyrezať cherubov, palmy a kvety a obložil ich rýdzim zlatom, priliehajúcim k rezbám. 36 Potom vystaval múr vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z jednej vrstvy tesaných cédrov.

Čas stavania

37 Základy Chrámu boli položené vo štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania, v mesiaci ziv;
38 v jedenástom roku, v mesiaci bul bol Chrám dokončený so všetkými svojimi časťami a so všetkým, čo k nemu patrilo. Šalamún ho vystaval za sedem rokov.