Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

3. kapitola

Traja mládenci v rozpálenej peciText nadväzuje na Dan 3,23.

Azarjova modlitba

24 Prechádzali sa uprostred plameňa, chválili Boha a dobrorečili Pánovi.3,24 Dan 3,23
25 Azarja zastal a keď uprostred ohňa otvoril ústa, takto sa začal modliť. Hovoril:3,25-26 Sk 16,25 26 „Požehnaný si, Pane, Boh našich otcov, a hoden chvály, tvoje meno nech sa oslavuje naveky,3,26-45 Ezd 9,5-15; Dan 9,4-19 27 pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si pre nás urobil. Všetky tvoje skutky sú správne a priame sú tvoje cesty. Všetky tvoje súdy sú pravdivé. 28 Vykonal si rozsudky podľa pravdy vo všetkom, čo si uvalil na nás i na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, lebo podľa pravdy a súdu si toto všetko uvalil na nás za naše hriechy,3,28-33 Est 4,17n; Bar 1,16-18 29 pretože sme zhrešili a dopustili sme sa neprávosti, keď sme sa odvrátili od teba. Prehrešili sme sa vo všetkom, neposlúchali sme tvoje prikázania 30 ani sme ich nezachovávali, ani sme nekonali, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. 31 Všetko, čo si na nás uvalil, všetko, čo si nám spôsobil, urobil si podľa pravdivého súdu. 32 Vydal si nás do rúk podlých nepriateľov, najodpornejších odpadlíkov, aj nespravodlivému kráľovi, najhoršiemu na celej zemi. 33 Teraz nesmieme ani ústa otvoriť, hanba a potupa zasiahla tvojich služobníkov a tvojich ctiteľov. 34 Pre svoje meno nás úplne a navždy nezavrhni a nezruš svoju zmluvu.3,34-35 Ex 32,11-13; Iz 41,8-9; 48,9; Jer 14,21 35 Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho milovaného, pre Izáka, tvojho služobníka, pre Izraela, tvojho svätého, 36 ktorým si doslova povedal, že rozmnožíš ich potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom pobreží.3,36 Gn 12,2; Dt 28,62; Dan 3,37 gr. 37 Vládca, stali sme sa najmenšími zo všetkých národov a dnes sme pokorení na celej zemi pre svoje hriechy, 38 nateraz nemáme ani knieža, ani proroka, ani vodcu, niet spaľovaných obiet, niet obety, niet darov, niet kadidla, ba ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny a našli milosrdenstvo.3,38 Ž 74,9; Nár 2,9; Oz 3,4; 1Mak 9,27 39 Kiež by si nás prijal, keď sa obraciame na teba so skrúšeným srdcom a duchom pokory, ako keby sme ti obetovali spaľované obety baranov a býkov a tisíce tučných baránkov.3,39 Ž 51,19 40 Nech je dnes taká naša obeta pred tebou, zdokonaľ tých, čo ťa nasledujú, pretože nebudú zahanbení tí, čo ti dôverujú.3,40 Ž 25,3; Flp 1,20 41 Teraz kráčame za tebou celým srdcom a cítime pred tebou bázeň, hľadáme tvoju tvár, nevystav nás hanbe,3,41 Jer 29,13-14 42 ale nalož s nami podľa svojej veľkodušnosti a podľa množstva svojho zľutovania. 43 Vysloboď nás svojou zázračnou mocou a získaj slávu svojmu menu, Pane. 44 Kiež vyjdú na posmech všetci, čo robia zle tvojim služobníkom, kiež budú zahanbení pre stratu všetkej svojej moci a vlády, kiež bude rozdrvená ich sila. 45 Nech spoznajú, že ty jediný si Pán, Boh, že si slávny na celom svete.“3,45 Ž 83,19; Iz 37,20; 1Mak 4,11

Smrť sluhov

46 Kráľovi sluhovia, ktorí ich hodili dnu, neprestávali rozpaľovať pec naftou, smolou, pazderím a raždím,
47 takže plameň šľahal ponad pec na štyridsaťdeväť lakťov,3,47-48 Dan 3,22 48 a keď vyrazil von, spálil Chaldejcov, ktorých zastihol pri peci. 49 Pánov anjel však zostúpil do pece zároveň s Azarjom a jeho druhmi, vypudil plameň ohňa z pece 50 a spôsobil, že stredom pece povieval vlahý vánok. Ich sa však oheň vôbec nedotkol ani ich netrápil, ani im nebol na ťarchu.

Chválospev troch mládencov

51 Vtedy títo traja v peci sťa jednými ústami spievali, oslavovali Boha a dobrorečili mu:
52 „Požehnaný si, Pán, Boh našich otcov, hoden chvály a nesmierne vyvýšený naveky, a požehnané je tvoje slávne sväté meno, hodné chvály a nesmierne vyvýšené naveky.3,52 Dan 3,26 gr. 53 Požehnaný si v chráme tvojej svätej slávy a nadovšetko ospevovaný a oslavovaný naveky. 54 Požehnaný si na tróne svojho kráľovstva a nadovšetko ospevovaný a vyvýšený naveky.3,54 Ž 80,2 55 Požehnaný si, ktorý hľadíš do priepastí, sediac na cheruboch, hoden chvály a nesmierne vyvýšený naveky. 56 Požehnaný si na nebeskej oblohe, ospevovaný a oslavovaný naveky. 57 Dobrorečte Pánovi, všetky Pánove diela, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky.3,57-81 Ž 148,1-13 58 Dobrorečte Pánovi, anjeli Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 59 Dobrorečte Pánovi, nebesia, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 60 Dobrorečte Pánovi, všetky vody, ktoré sú nad nebom, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 61 Dobrorečte Pánovi, všetky mocnosti, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 62 Dobrorečte Pánovi, slnko a mesiac, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 63 Dobrorečte Pánovi, hviezdy na nebi, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 64 Dobrorečte Pánovi, všetok dážď a rosa, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 65 Dobrorečte Pánovi, všetky vánky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 66 Dobrorečte Pánovi, oheň a páľava, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 67 Dobrorečte Pánovi, chlad i horúčava, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 68 Dobrorečte Pánovi, kvapky rosy a snehové vločky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 69 Dobrorečte Pánovi, mráz a chlad, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 70 Dobrorečte Pánovi, inovať a sneh, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 71 Dobrorečte Pánovi, noci aj dni, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 72 Dobrorečte Pánovi, svetlo i tma, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 73 Dobrorečte Pánovi, blesky a oblaky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 74 Dobroreč Pánovi, zem, spievaj a nesmierne ho vyvyšuj naveky. 75 Dobrorečte Pánovi, vŕšky a hory, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 76 Dobrorečte Pánovi, všetky rastliny zeme, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 77 Dobrorečte Pánovi, pramene, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 78 Dobrorečte Pánovi, moria a rieky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 79 Dobrorečte Pánovi, veľryby a všetko, čo sa hmýri vo vode, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 80 Dobrorečte Pánovi, všetky nebeské vtáky, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 81 Dobrorečte Pánovi, divé zvieratá i dobytok, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 82 Dobrorečte Pánovi, synovia ľudí, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 83 Dobroreč Pánovi, Izrael, spievaj a nesmierne ho vyvyšuj naveky.3,83-87 Ž 118,1-4; 135,19-20 84 Dobrorečte Pánovi, kňazi Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 85 Dobrorečte Pánovi, služobníci Pána, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 86 Dobrorečte Pánovi, duchovia a duše spravodlivých, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky.3,86-87 Sof 2,3 87 Dobrorečte Pánovi, nábožní a pokorní srdcom, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky. 88 Dobrorečte Pánovi, Chananja, Azarja a Míšael, spievajte a nesmierne ho vyvyšujte naveky, pretože nás vytrhol z podsvetia a zachránil nás z ruky smrti a vyslobodil nás z plameňa blčiaceho uprostred pece a vymanil nás zo stredu ohňa. 89 Oslavujte Pána, pretože je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.3,89 Ž 118,1 90 Dobrorečte Pánovi, Bohu bohov, všetci, ktorí ho ctíte, spievajte a oslavujte ho, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“3,90 Dan 2,47
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk