Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Blaho spravodlivých a potrestanie zlých

1 Duše spravodlivých sú v Božej ruke a muky sa ich nedotknú.
2 V očiach nerozumných sa zdali mŕtvymi, ich skon považovali za pohromu, 3 to, že od nás odišli, pokladali za záhubu — ale oni sú v pokoji. 4 Keď aj podľa mienky ľudí pretrpeli muky, ich nádej bola plná nesmrteľnosti. 5 Po krátkom súžení prijmú veľké dobrodenia, pretože Boh ich preskúšal a zistil, že sú ho hodní. 6 Vyskúšal ich ako zlato v taviacej peci a prijal ich ako spaľovanú obetu. 7 V čase svojho navštívenia zažiaria a rozbehnú sa ako iskry po steblách slamy. 8 Budú súdiť národy a vládnuť nad ľuďmi, Pán bude naveky ich kráľom. 9 Tí, čo sa spoliehajú na neho, budú chápať pravdu a verní budú zotrvávať v láske pri ňom, lebo milosť a milosrdenstvo patria jeho vyvoleným. 10 Bezbožní však budú niesť trest podľa toho, ako zmýšľali, lebo opovrhovali spravodlivým a odvrátili sa od Pána. 11 Veď úbohý je ten, kto pohŕda múdrosťou a výchovou, ich nádej je márna, ich námahy sú bezvýsledné, ich skutky neužitočné. 12 Ich ženy sú nerozumné, ich deti sú zlé, ich rod je prekliaty.

Plodnosť a neplodnosť

13 Blažená neplodná, ktorá je bez poškvrny, ktorá nepoznala hriešne lôžko; bude mať plod pri preverovaní duší.
14 Podobne eunuch, ktorého ruka nespáchala nezákonnosť a ktorý nevymýšľal zlé proti Pánovi, dostane za svoju vernosť osobitnú milosť a vytúžený údel v Pánovom chráme. 15 Ovocie dobrej námahy je totiž slávne a koreň rozumnosti neodumrie, 16 ale deti cudzoložníkov budú nevydarené a plod nezákonného lôžka zanikne. 17 Veď keby aj dlho žili, nič nebudú znamenať, ich staroba bude nakoniec bez cti, 18 a ak skoro zomrú, nebudú mať nádej ani útechu v deň súdu, 19 lebo koniec nespravodlivého pokolenia bude trpký.