Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Jazyk

1 Bratia moji, nechcite mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení.
2 Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. 3 Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. 4 Alebo si predstavte aj lode: Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňuje ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. 5 Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli! 6 Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám podpaľovaný peklom. 7 Všetky druhy divej zveri aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil, 8 ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť! 11 Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? 12 Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu.

Múdrosť zhora

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti.
14 Ak však máte v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. 15 To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. 16 Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. 17 No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. 18 A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj.