Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Modlite sa za nás

1 Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak ako u vás,
2 aby sme boli vytrhnutí z moci nečestných a zlých ľudí. Veď všetci nemajú vieru. 3 No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme. 5 A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

Výstraha pred lenivosťou

6 Prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás.
7 Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. 8 Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme v námahe a lopote pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. 9 Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. 10 A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. 13 Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí. 15 Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata.

Požehnanie

16 Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a každým spôsobom. Pán nech je s vami všetkými!
17 Pozdrav je písaný mojou, Pavlovou, rukou. To je overením každého listu. Takto píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.