Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. 4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 5 Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. 6 Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. 7 Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Vzájomná láska

11 Veď zvesť, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať.
12 Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé. 13 Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. 17 Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo.

Dôvera v Boha

19 Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce;
20 lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu 22 a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. 23 A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. 24 Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal.