Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Rozvrat a trest

1 Hľa, Pán, Hospodin zástupov, odníma Jeruzalemu a Judsku všetku oporu a podporu, všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody,
2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca, 3 veliteľa päťdesiatich i hodnostára, poradcu, zručného umelca a znalca v zaklínaní. 4 Za kniežatá im dám chlapcov a zavládne nad nimi samopaš. 5 V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svojho blížneho, chlapec bude bezočivý k starcovi a podliak k váženému mužovi. 6 Niekto chytí svojho brata v dome otca a povie: „Máš plášť, buď naším vodcom a vládni nad touto rozvalinou!“ 7 V ten deň odpovie takto: „Nebudem vaším liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa, neurobíte zo mňa vodcu ľudu!“ 8 Jeruzalem sa totiž rúca, Judsko padá, lebo ich reč a skutky sú proti Hospodinovi, čím provokujú jeho vznešený pohľad. 9 Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, neskrývajú ho. Beda im! Sami si privolávajú nešťastie. 10 Povedzte spravodlivým, že sa im bude dobre vodiť; budú jesť ovocie svojich skutkov. 11 Beda bezbožným, bude sa im zle vodiť; dostanú odmenu podľa skutkov svojich rúk. 12 Utláčateľmi môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia, cestu, ktorou kráčaš, mätú. 13 Hospodin vstáva, aby riešil spor, dvíha sa, aby súdil národy. 14 Hospodin začína súd nad staršími svojho ľudu a jeho kniežatami: „Vy ste spásli vinicu, v dome máte korisť od úbožiaka. 15 Čo s vami? Gniavite môj ľud a drvíte tváre úbožiakov,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov.

Pýcha sionských dcér

16 Hospodin hovorí: „Pretože sa dcéry Siona vyvyšujú, vykračujú si, naťahujú krk, očami blúdia sem a ta, kráčajú zvodnou chôdzou a cengajú retiazkami na nohách:
17 Pán dá oprašivieť temenu dcér Siona, Hospodin obnaží ich čelo.“ 18 V ten deň Pán odstráni ozdoby: šperky z nôh, diadémy a mesiačiky, 19 náušnice, náramky a závoje, 20 turbany, retiazky z nôh, stužky, voňavky a talizmany, 21 prstene a krúžky z nosa, 22 rúcha, plášte, šatky a vrecúška, 23 zrkadlá, košieľky, čelenky a štóly. 24 Namiesto vône bude zápach a miesto opaska povraz; namiesto kučier bude plešina, miesto nádherných šiat vrecovina a namiesto krásy vypálený znak. 25 Tvoji muži padnú mečom a tvoji hrdinovia vo vojne. 26 Kvíliť a smútiť budú brány mesta, vyľudnené bude sedieť na zemi.