Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Hamánove úklady proti Židom

1 Potom kráľ Ahasvér poctil Hamána, Hammedatovho syna, Agagovca, a povýšil ho tým, že postavil jeho kreslo nad všetkých svojich hodnostárov.
2 Aj všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, kľakali a klaňali sa pred Hamánom, lebo tak rozkázal kráľ. Mordochaj však ani nekľakal, ani sa neklaňal. 3 Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: Prečo porušuješ kráľovský príkaz? 4 Dohovárali mu každý deň, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hamánovi, aby zistil, či obstojí Mordochajovo odôvodnenie. Oznámil im totiž, že je Žid. 5 Hamán si všimol, že Mordochaj pred ním ani nekľaká, ani sa neklania a nahneval sa. 6 Natoľko ním opovrhol, že sa mu málilo pozdvihnúť ruku len proti Mordochajovi. Keď mu oznámili, z akého národa je Mordochaj, Hamán hľadal spôsob, ako vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochajov národ, v celom Ahasvérovom kráľovstve. 7 V prvom mesiaci, totiž v mesiaci nisán, v dvanástom roku vlády kráľa Ahasvéra, padol púr, totiž lós, pred Hamánom, aby veštil budúcnosť z jedného dňa na druhý a mesiac za mesiacom, totiž po mesiac adár. 8 Hamán povedal kráľovi Ahasvérovi: „Jestvuje jeden národ, ktorý je síce rozptýlený, ale predsa oddelený medzi národmi vo všetkých krajinách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa neriadia, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. 9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa vydá písomný príkaz, aby ich vyhubili. Desaťtisíc talentov striebra zaplatím do rúk úradníkov, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc.“ 10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Agagovcovi Hamánovi, synovi Hammedata, nepriateľovi Židov. 11 Kráľ povedal Hamánovi: „Dajú ti peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť.“ 12 Trinásteho dňa prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov a tí napísali všetko, ako rozkázal Hamán kráľovským satrapom a miestodržiteľom v každej krajine a kniežatám každého národa, každej krajine jej písmom a každému národu jeho rečou. Bolo to napísané v mene kráľa Ahasvéra a zapečatené kráľovým pečatným prsteňom. 13 Tak poslali listiny po rýchlych posloch do všetkých krajín kráľovstva, aby vyhubili, zabíjali a zničili všetkých Židov od chlapca až po starca, deti i ženy v jeden deň: trinásteho dňa v dvanástom mesiaci, totiž v mesiaci adár. Korisť po nich sa môže rozobrať. 14 Odpis tejto listiny sa má vydať ako zákon v každej krajine, má byť zverejnený pre všetky národy, aby boli pripravené na ten deň. 15 Rýchli poslovia ihneď vybehli podľa kráľovho slova, len čo bol vydaný zákon v pevnosti v Šušane. Potom kráľ i Hamán si zasadli piť, zatiaľ čo v meste Šušane nastalo zdesenie.