Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Kapitulácia národov

1 Poslali k nemu poslov s touto prosbou o mier:
2 „Hľaď, my, služobníci veľkého kráľa Nebukadnesara, ležíme pri tvojich nohách: nalož s nami, ako sa ti páči. 3 Len pozri, všetky naše dvory, naše usadlosti a pšeničné polia i stáda oviec a dobytka i všetky košiare sú ti k službám; nalož s nimi, ako sa ti páči. 4 Hľa, i naše mestá a ich obyvatelia sú tvojimi otrokmi. Príď a urob s nimi, ako uznáš za vhodné.“ 5 Takto teda prišli muži pred Holofernesa a odovzdali mu toto posolstvo. 6 On so svojím vojskom zostúpil na pobrežie, strážami obsadil mestá s vysokými opevneniami a vzal si z nich vybraných mužov do pomocných oddielov. 7 Obyvatelia týchto miest i celého okolia ho vítali vencami, tancami a bubnami. 8 Spustošil všetky ich svätyne na výšinách a vyrúbal ich posvätné háje. Dostal totiž príkaz zničiť všetkých bohov zeme, aby jedine Nebukadnesara uctievali všetky národy, všetky jazyky a ich kmene a vzývali ho ako boha. 9 Prišiel k Esdrelónu, blízko Dotánu, ktorý leží oproti svahom veľkého judského pohoria. 10 Utáboril sa medzi mestami Geba a Skytopolis. Tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil celý zásobovací oddiel svojho vojska.