Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

1 Preto, keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami.3,1 Sk 17,15 2 Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v práci pre Kristovo evanjelium, sme poslali, aby vás upevnil a povzbudil vo viere,3,2 Sk 16,1-3; 2Kor 1,1; Kol 1,1 3 aby sa nikto nedal otriasť týmito súženiami. Sami totiž viete, že je to náš údel.3,3 Ef 3,13; 2Tim 3,12 4 Veď aj keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že na nás prídu súženia. Tak, ako viete, sa aj stalo.3,4 Sk 14,22 5 Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokušiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla nazmar.3,5 Flp 2,16 6 A teraz, keď Timotej prišiel od vás k nám a keď nám priniesol radostnú správu o vašej viere a láske a že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite nás vidieť — ako aj my vás —,3,6 Sk 18,5 7 pri všetkej svojej tiesni a súžení sme sa, bratia, potešili pre vašu vieru,3,7 2Tes 1,4 8 pretože teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v Pánovi. 9 Veď akou vďakou za vás sa môžeme Bohu odplatiť za všetku radosť, ktorú z vás máme pred naším Bohom?3,9 1Tes 2,19-20; 3Jn 4 10 Vo dne v noci preveľmi prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere. 11 Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upriamia našu cestu k vám! 12 A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájomnou láskou aj takou láskou k všetkým, akú máme my k vám. 13 Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.3,13 Var. – Amen.3,13 Zach 14,5; Flp 1,10; 2Tes 1,7.10