3. kapitola

Prorokov žalm

1 Modlitba proroka Habakuka — žalospev.
2 Hospodin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na zľutovanie.3,2 Dt 2,25 3 Boh prichádza z Temánu, Svätý z vrchu Parán. — Sela — Jeho veleba prikryla nebesá a zem je plná jeho oslavy.3,3 Dt 33,2; Sdc 5,4n; Júd 25 4 Žiari ako svetlo. Z rúk mu vychádzajú lúče, v nich sa skrýva jeho sila.3,4 Ex 34,29-30 5 Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťahá skaza.3,5 2Sam 24,15 6 Zastal, premeriava zem a pohľadom dáva do pohybu národy. Pradávne vrchy sa rozpadávajú, večné kopce sa prepadávajú. Jemu patria cesty večnosti.3,6 Ž 68,9 7 Stany Kušánu vidím v súžení, šiatre Midjánu sa otriasajú. 8 Či proti potokom vzplanul Hospodin hnevom? Alebo či vylievaš svoju zlosť na rieky? Či si sa azda rozvášnil proti moru, keď riadiš svoje kone a víťazné vozy?3,8 Jób 38,8-11; Ž 68,18; Iz 66,15 9 Tvoj luk je pripravený na splnenie prísah. — Sela — Riekami si rozbrázdil zem. 10 Vrchy sa pri pohľade na teba zvíjajú. Prechádza prietrž mračien; hlbina sa ozýva a zdvíha svoje ruky. 11 Slnko a mesiac zostali vo svojom obydlí. Odtiahli pred svetlom tvojich šípov a leskom tvojej kopije. 12 Rozhorčený vykračuješ po zemi a nahnevaný šliapeš po národoch.3,12 Iz 41,15; Mich 4,13 13 Vytiahol si kvôli záchrane svojho ľudu a svojho pomazaného. Dom svojvoľného zdrvíš odvrchu a obnažíš ho od základu, až na skalu3,13 Alt. od základu až po hrdlo, t. j. dovrchu..3,13 Sdc 5,26; Ž 2,6; 110,1-2— Sela — 14 Svojimi šípmi si prerazil hlavy jeho vodcov, čo sa prehnali ako smršť, aby nás rozprášili, čo jasali ako pri vyžieraní bedára v skrýši.3,14 Ž 10,8n 15 So svojimi koňmi si vstúpil na more, do víru mohutných vôd.3,15 Ž 77,20; Iz 43,16n 16 Keď o tom počúvam, celý sa trasiem a jachcem, akoby mi do kostí vstúpil rozvrat, aj kolená sa mi podlamujú. Pokojne očakávam deň súženia, ktorý zastihne ľud, čo na nás útočí.3,16 Jer 4,19; Hab 2,3

Radosť napriek súženiu

17 Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo; aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok,
18 ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy.3,18 Iz 61,10; Lk 1,47 19 Pán, Hospodin, je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny.3,19 Ž 18,34 Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji.