Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov

1 Dávidov žalm. Keď utekal pred svojím synom Absolónom.3,1 2Sam 15,14.16
2 Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov, mnohí povstávajú proti mne.3,2 Ž 25,19 3 Mnohí hovoria o mne: „Ani Boh mu nepomôže!“3,3 Ž 10,11; Mt 27,40.43— Sela —3,3 Značka pre: 1. medzihru; 2. opakovanie; 3. sklonenie sa. 4 Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.3,4 Gn 15,1 5 Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu.3,5 Ž 4,4— Sela — 6 Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie.3,6 Ž 4,9 7 Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje.3,7 Ž 27,3 8 Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh! Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom.3,8 Ž 58,7 9 Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude. — Sela —