3. kapitola

Súd nad hodnostármi

1 Ja som však povedal: „Počujte, hodnostári Jákoba a náčelníci domu Izraela: Či nemáte práve vy poznať právo?3,1 Iz 1,10; Jer 5,5; Oz 5,1
2 Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a z ich kostí mäso.“ 3 Požierajú mäso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako mäso do kotla.3,3 Ž 14,4; Ez 34,3 4 Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.3,4 Prís 1,28; Ez 8,18; Mt 7,22

Súd nad prorokmi

5 Takto hovorí Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrýzť zubami, volajú: „Pokoj!“ Vyhlasujú však svätú vojnu proti tomu, kto im nič nedá do úst.3,5 Mt 7,15
6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň.3,6 Iz 8,22; Am 8,9 7 Vtedy sa zahanbia vidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 8 Ja som však naplnený silou Hospodinovho ducha, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech.3,8 Iz 58,1

Súd nad Jeruzalemom

9 Počujte toto, hodnostári Jákobovho domu a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte,
10 ktorí budujete Sion krvou a Jeruzalem bezprávím.3,10 Jer 22,13.17; Ez 22,27; Hab 2,12 11 Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: „Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane.“3,11 1Sam 8,3; Iz 1,23; Jer 6,13; 7,4 12 Preto pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.3,12 Ž 79,1