Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Súd nad hodnostármi

1 Ja som však povedal: „Počujte, hodnostári Jákoba a náčelníci domu Izraela: Či nemáte práve vy poznať právo?
2 Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a z ich kostí mäso.“ 3 Požierajú mäso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako mäso do kotla. 4 Potom budú kričať k Hospodinovi, ale neodpovie im; v tom čase skryje si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky.

Súd nad prorokmi

5 Takto hovorí Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrýzť zubami, volajú: „Pokoj!“ Vyhlasujú však svätú vojnu proti tomu, kto im nič nedá do úst.
6 Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. 7 Vtedy sa zahanbia vidci a zapýria sa veštci; všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. 8 Ja som však naplnený silou Hospodinovho ducha, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech.

Súd nad Jeruzalemom

9 Počujte toto, hodnostári Jákobovho domu a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo protiví a ktorí všetko rovné krivíte,
10 ktorí budujete Sion krvou a Jeruzalem bezprávím. 11 Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poúčajú za odmenu. Jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: „Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlé sa nám nestane.“ 12 Preto pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.