Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Cena za zmierenie s Bohom

1 Hospodin mi opäť povedal: „Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče.“
2 Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných, chómer jačmeňa a letek vína. 3 Povedal som jej: „Dlho zostaneš u mňa. Nebudeš smilniť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič, 4 lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, maceby, efódu a terafím. 5 Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa. S bázňou sa obrátia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde.“