Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Vyvolenie je zodpovednosť

1 Čujte slovo, ktoré Hospodin hovorí o vás, Izraeliti, o všetkých rodoch, ktoré som vyviedol z Egypta:
2 „Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme, preto vás potrescem za všetky vaše previnenia. 3 Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa ozve levíča zo svojej skrýše, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do osídla na zem, ak niet preň návnady? Či sa vymrští pasca zo zeme, keď nič nechytila? 6 Či zaznie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil? 7 Veru neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, aby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Hospodin, hovorí, kto by neprorokoval? 9 Rozhlasujte z pevností v Ašdóde a z pevností v Egypte a povedzte: Zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si v nej veľký zhon i útlak v jej strede. 10 Veď nevedia konať správne,“ znie výrok Hospodina, „bezprávie a útlak hromadia vo svojich pevnostiach.“ 11 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: „Nepriateľ obkľúči krajinu, pozbaví ťa sily a spustošené budú tvoje pevnosti.“ 12 Takto hovorí Hospodin: „Ako keď pastier zachráni z tlamy leva iba lýtka alebo kus ucha, tak sa zachránia Izraeliti, čo bývajú v Samárii na nádherných pohovkách a damaských lôžkach. 13 Čujte a svedčte v Jákobovom dome,“ znie výrok Pána, Hospodina, Boha zástupov, 14 „lebo v deň môjho navštívenia, keď potrescem previnenia Izraela, potrescem i Bétel za jeho oltáre, zlomené budú rohy oltára a padnú na zem. 15 Potom zrútim zimným domom letný dom a rozsypú sa domy zo slonoviny a mnoho domov zmizne,“ znie výrok Hospodina.