Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 O pandžto aňjelos zatrubinďa a dikhľom e čercheň savi peľa andral o ňebos pre phuv a diňa pes lake e kleja andral e chaňig, andral e bari chev. 2 Odi čercheň otkerďa e chaňig, odi bari chev. A andral odi chev avľa avri ajso baro thuv, sar andral o baro bov. Ole thuvestar kaľiľa andre o kham the o luftos. 3 Andral o thuv avle avri pre phuv o maľakere grajora a chudle ajsi zor sar hin le škorpijonen pre phuv. 4 A sas lenge phendo hoj te na musaren e čhar pre phuv, aňi o stromi, aňi ňič so hin zeleno, ale hoj te dukhaven le manušen saven nane le Devleskeri pečať pro čekat. 5 Sas lenge phendo hoj len te na murdaren, ale hoj len bares te dukhaven pandž čhon. Lengeri dukh sas ajsi bari, sar ole manušes saves danderďa o škorpijonos. 6 Andre ola dživesa o manuša rodena o meriben, ale na arakhena les. Igen peske mangena te merel, ale o meriben lendar denašela. 7 Ola maľakere grajora dičhonas avri sar ajse graja so hine pripravimen te džal andro mariben. Pro šere len sas ajso vareso sar somnakune koruni a lengere muja sas ajse sar o muja le manušengere. 8 Lengere bala sas ajse sar džuvľikane bala a lengere danda sas ajse sar o danda le ľevengere. 9 Sas pre lende urde ajse pancjera sar trastune pancjera a o kridli lenge šunďonas avke sar te o graja le verdanenca denašlehas pro mariben. 10 Sas len chvosti sar le škorpijonen the o žihadla. A andro chvosti len sas e zor te dukhavel le manušen pandž čhon. 11 Upral lende hin o kraľis, o aňjelos andral odi bari chev, savo pes hebrejski vičhinel Abaddon a andre grecko čhib leske hin Apollyon. 12 Ešebno dukh pregeľa. Dikh, pal kada avena mek duj aver dukha.

O šovto aňjelos zatrubinďa

13 O šovto aňjelos zatrubinďa a pašal o štar agora le somnakune oltaristar, so hin anglo Del, šunďom o hangos
14 a oda hangos phenelas le šovtone aňjeloske la trubaha: “Muk avri ole štare aňjelen so hine zaphandle andre paš o baro paňi Eufrat!” 15 A sas mukle avri ola štar aňjela, save sas pripravimen pre kadi ora, pre kada džives, pre kada čhon the pre kada berš, hoj te murdaren jekh treťina le manušendar. 16 O slugaďa, so sas pre ola graja, sas dešuduj milioni. Šunďom keci ode sas. 17 Andro viďenie dikhľom le grajen the olen so upre bešenas a sas len jagale pancjera, belave the šarge. O šere le grajengere sas sar o šere le ľevengere a andral o muj lenge avelas avri e jag, o thuv the e sira. 18 Kale trine dukhendar, la jagatar, le thuvestar the la siratar, so avenas avri andral lengere muja, sas murdarďi jekh treťina le manušendar. 19 Bo le grajengeri zor hin andre lengere muja the andro chvosti. Lengere chvosti hine sar o sapa, so peskere šerenca dukhaven le manušen. 20 Ola manuša, so na mule ole dukhendar, pes mek aňi akor na visarde le binendar, aňi olestar so keren lengere vasta. Na preačhile te banďol anglal o demoni the anglal o somnakune, rupune, meďošne, barune the kaštune modli, save na dikhen, na šunen a aňi našči phiren. 21 Aňi pes na visarde le binendar. Na preačhile te murdarel, te vražinel, te kerel o lubipen, abo te čorel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk