Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 O pandžto aňjelos zatrubinďa a dikhľom e čercheň savi peľa andral o ňebos pre phuv a diňa pes lake e kleja andral e chaňig, andral e bari chev. 2 Odi čercheň otkerďa e chaňig, odi bari chev. A andral odi chev avľa avri ajso baro thuv, sar andral o baro bov. Ole thuvestar kaľiľa andre o kham the o luftos. 3 Andral o thuv avle avri pre phuv o maľakere grajora a chudle ajsi zor sar hin le škorpijonen pre phuv. 4 A sas lenge phendo hoj te na musaren e čhar pre phuv, aňi o stromi, aňi ňič so hin zeleno, ale hoj te dukhaven le manušen saven nane le Devleskeri pečať pro čekat. 5 Sas lenge phendo hoj len te na murdaren, ale hoj len bares te dukhaven pandž čhon. Lengeri dukh sas ajsi bari, sar ole manušes saves danderďa o škorpijonos. 6 Andre ola dživesa o manuša rodena o meriben, ale na arakhena les. Igen peske mangena te merel, ale o meriben lendar denašela. 7 Ola maľakere grajora dičhonas avri sar ajse graja so hine pripravimen te džal andro mariben. Pro šere len sas ajso vareso sar somnakune koruni a lengere muja sas ajse sar o muja le manušengere. 8 Lengere bala sas ajse sar džuvľikane bala a lengere danda sas ajse sar o danda le ľevengere. 9 Sas pre lende urde ajse pancjera sar trastune pancjera a o kridli lenge šunďonas avke sar te o graja le verdanenca denašlehas pro mariben. 10 Sas len chvosti sar le škorpijonen the o žihadla. A andro chvosti len sas e zor te dukhavel le manušen pandž čhon. 11 Upral lende hin o kraľis, o aňjelos andral odi bari chev, savo pes hebrejski vičhinel Abaddon a andre grecko čhib leske hin Apollyon. 12 Ešebno dukh pregeľa. Dikh, pal kada avena mek duj aver dukha.

O šovto aňjelos zatrubinďa

13 O šovto aňjelos zatrubinďa a pašal o štar agora le somnakune oltaristar, so hin anglo Del, šunďom o hangos
14 a oda hangos phenelas le šovtone aňjeloske la trubaha: “Muk avri ole štare aňjelen so hine zaphandle andre paš o baro paňi Eufrat!” 15 A sas mukle avri ola štar aňjela, save sas pripravimen pre kadi ora, pre kada džives, pre kada čhon the pre kada berš, hoj te murdaren jekh treťina le manušendar. 16 O slugaďa, so sas pre ola graja, sas dešuduj milioni. Šunďom keci ode sas. 17 Andro viďenie dikhľom le grajen the olen so upre bešenas a sas len jagale pancjera, belave the šarge. O šere le grajengere sas sar o šere le ľevengere a andral o muj lenge avelas avri e jag, o thuv the e sira. 18 Kale trine dukhendar, la jagatar, le thuvestar the la siratar, so avenas avri andral lengere muja, sas murdarďi jekh treťina le manušendar. 19 Bo le grajengeri zor hin andre lengere muja the andro chvosti. Lengere chvosti hine sar o sapa, so peskere šerenca dukhaven le manušen. 20 Ola manuša, so na mule ole dukhendar, pes mek aňi akor na visarde le binendar, aňi olestar so keren lengere vasta. Na preačhile te banďol anglal o demoni the anglal o somnakune, rupune, meďošne, barune the kaštune modli, save na dikhen, na šunen a aňi našči phiren. 21 Aňi pes na visarde le binendar. Na preačhile te murdarel, te vražinel, te kerel o lubipen, abo te čorel.