Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

1 Le Obadijašoskro viďeňje. Kada phenel o RAJ, o Adonaj, pal o Edom. O sudos upral o Edom Amen šunďam kala lava le RAJESTAR: O RAJ bičhaďa le poslos maškar o narodi, savo phenelas: „Ušťen upre! Aven džas pro mariben pro Edom!“ 2 „Dikh, kerava tutar ciknoro maškar o narodi a aveha igen teledikhlo! 3 O baripen andre tiro jilo tut klaminďa, bo bešes učes pro skali a tiro kher hino upre pro verchi, vašoda tuke gondoľines: ‚Ko man šaj čhivel tele pre phuv?‘ 4 Kajte ľecinďalas avke učes sar o orlos a kajte tuke kerďalas o hňizdos maškar o čercheňa, the odarik tut čhivava tele,“ phenel o RAJ. 5 „Te ke tute avlehas o zbujňika the o živaňa rači, – oj, savo zňičimen uľalas – či na ilehas peske ajci, keci kamen? Te ke tute avlehas ola, ko obkiden o hroznos, či na muklehas oda, so peľa pre phuv? 6 Ó čhavale le Ezavoskre, sar tumen občorarena! Tumaro garudo barvaľipen lena het! 7 Savore manuša, so tumenca hine spojimen, tumen tradena het andral tumari phuv; tumare prijaťeľa tumenca thovena avri a domarena tumen. Ola, ko chanas tumenca o maro, tumenge nacirdena e pasca. Vakerena pal tumende: ‚Kaj hin akana lengri goďi?‘ “ 8 „He, andre oda džives,“ phenel o RAJ, „zňičinava le goďaveren andral o Edom the olen, ko achaľon, pal o verchos le Ezavoskro. 9 Akor o zorale murša andral o Teman predarana, bo savore ena murdarde pal o verchos le Ezavoskro. 10 Vašoda, hoj choľaha murdarenas tumare phralen, le Jakoboskre čhaven, zaučharela tumen e ladž andre a merena avri pro furt. 11 Andre oda džives tumen ačhenas pre sera, akor sar o cudzinci zalenas lengro barvaľipen1,11 Abo: leskri armada, sar o manuša lenge džanas andro brani a čhivenas peske o losi vaš o Jeruzalem, the tumen sanas sar jekh lendar. 12 Na kampľa tumenge te thovel baripen andre oda džives, sar pre tumare phrala avľa baro pharipen; aňi te radisaľol le manušenge andral e Judsko andre oda džives, sar sas murdarde; aňi te phundravel igen o muj andre oda džives, sar on cerpinenas. 13 Na kampľa tumenge te džal andro brani mire manušengre andre oda džives, sar sas lenge igen phares; aňi te thovel baripen andre lengro cerpišagos, akor sar sas zňičimen; aňi lenge te lel o barvaľipen, akor sar sas zňičimen. 14 Na kampľa tumenge te ačhel paš o drom, hoj te maren olen, ko denašenas; aňi te del andre olen, ko predžiďile andre oda džives, sar sas o pharipen. 15 Bo pašes hin o Džives le RAJESKRO te sudzinel savore naroden. Avke sar tu kerehas, Edomona, avke pes kerela the tuke. Oda nalačhipen, so tu kerehas, pes visarela pale pre tiro šero. 16 Bo avke sar tumen, Izraelitale, pijenas e kuči mira choľakri pre miro sveto verchos, avke pijena savore narodi e kuči mira choľakri pro furt; pijena a pijena a ena, sar te šoha na ulehas.

O viťazstvo le Izraeloskro

17 Ale pro verchos Sion ela e zachrana, oda than ela sveto a o manuša le Jakoboskre peske lena pale peskro barvaľipen.
18 O manuša le Jakoboskre ena jag, o manuša le Jozefoskre ena plameňis a o manuša le Ezavoskre ena phus. Labarena les, chana les tele a ňiko andral o kher le Ezavoskro pes na zachraňinela.“ Me, o RAJ, oda phenďom. 19 O manuša andral o Negev zalena o verchi le Ezavoskre, o manuša andral e Šefela1,19 E phuv, kaj hin but brehi. zalena e filišťiňiko phuv; o Izraeliti zalena the o phuva Efrajim the Samarija a o Benjamin zalela o Gilead. 20 Ola manuša, so sas zaile andral e armada le Izraeloskri, zalena e phuv le Kanaančanengri dži paš e Sarepta a ola manuša, so sas zaile andral o Jeruzalem, save hine andro Sefarad, zalena o fori andro Negev. 21 O zachranci džana upre pro verchos Sion, hoj te vladňinen pro verchos le Ezavoskro. A o kraľišagos ela le RAJESKRO.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk