Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 O Pavol the o Timoteus, o sluhi le Ježišoskere Kristoskere, pisinas savore sentnenge andro Ježiš Kristus so hine andro foros Filipi, the ole nekbarederenge so hine upral o zbori the le dijakonenge.
2 O lačhipen tumenge the o smirom le Devlestar, amare Dadestar the le Rajestar le Ježišostar Kristostar. 3 Paľikerav mire Devleske, kecivar mange ča pre tumende leperav. 4 Andre dojekh miri modľitba man modľinav furt radišagoha vaš tumenge savorenge, 5 bo tumen mange pomožinenas sar vakeravas o evaňjelium ešebne dživesestar dži akana. 6 Ipen vaš oda pačav, hoj o Del dokerela e lačhi buči, so andre tumende chudňa te kerel, dži andre oda džives sar o Ježiš Kristus avela pale. 7 Me mange oda šaj gondoľinav pal tumende savorende, bo san mange andro jilo. Bo tumen savoren hin o kotor pre le Devleskero lačhipen, či akana sar som andre bertena, vaj the akor sar somas avri a zaačhahas the zoraľarahas o evaňjelium. 8 Bo o Del korkoro džanel sar mange hin pharo vaš tumenge savorenge, bo kamav tumen le Ježišoskere Kristoskere kamibnaha. 9 A modľinav man vaš oda, hoj tumaro kamiben buter a buter te barol, hoj te prindžaren o čačipen a mište te rozsudzinen. 10 Modľinav man, hoj te džanen mište te prindžarel so hin nekfeder a hoj te aven žuže the bi o binos andre le Kristoskero džives, 11 hoj te presikaven o dživipen so hin pherardo le čačipnaha so avel prekal o Ježiš Kristus - pro lašariben the pro baripen le Devleskero. 12 Phralale, kamav hoj te džanen, hoj oda so pes mange ačhiľa pomožinďa le evaňjelijoske. 13 Savore slugaďa andro palacis a the savore aver džene pes dodžanle, hoj som phandlo andre vaš o Kristus. 14 A vaš oda, hoj me som andre bertena, hin but amare phralendar andro Raj mek zoraleder a mek feder bi e dar vakeren o Lav. 15 No varesave phrala vakeren pal o Kristus, bo mange zavidzinen a kamen pes te vesekedinel, ale aver džene vakeren pal o Kristus jilestar. 16 Vareko oda kerel kamibnastar, bo džanel, hoj ade som vaš oda, bo ačhav vaš o evaňjelium. 17 No aver džene vakeren pal o Kristus, bo kamen pes te vesekedinel a na keren oda žužes, bo peske gondoľinen, hoj mange kerena buter pharipen andre bertena. 18 Ale so pal oda? Či imar pes vakerel kavke abo kavke - či kamukeri vaj andro čačipen - pal o Kristus pes vakerel. Oleske radisaľuvav the mek radisaľuvava. 19 Bo džanav, hoj man premukena andral e bertena prekal tumare modľitbi the prekal e pomoca le Ježišoskere Kristoskere Duchostar. 20 Igen pre oda užarav a mukav man pre oda, hoj man andre ňisoste na ladžava. Pačav hoj leske služinava bi e dar, hoj o Kristus ela barardo andre miro ťelos the akana, avke sar furt - či imar dživava, vaj merava. 21 Bo o Kristus hin miro dživipen a te merel mange hin pre hasna. 22 Ale te oda, hoj dživava andro ťelos, ela pre hasna la bučake, ta na džanav te phenel so mange kidňomas avri. 23 Ale soduj man cirdel: kamav the te merel a te avel le Kristoha, bo ada mange uľahas nekfeder; 24 ale prekal tumenge hin feder, hoj te ačhav andro ťelos. 25 Pre oda man mukav a džanav hoj ačhava. A avava tumenca savorenca pre tumaro lačho the pre tumaro radišagos andro pačaben. 26 Avke tumen mek buter šaj lašarena manca andro Ježiš Kristus, sar avava pale ke tumende. 27 Ča dživen avke sar oda tumenge phenel le Kristoskero evaňjelium. Či imar avava a dikhava tumen, vaj avava tumendar dur, kamav te šunel pal tumende hoj ačhen andre jekh duchos a jekhetane tumen maren vaš o pačaben andro evaňjelium. 28 Ma domuken olenge, so pre tumende džan, hoj tumen te daraven avri! Kada pre lende sikavel hoj ena zňičimen, ale tumen avena zachraňimen le Devlestar. 29 Bo tumenge hin dino le Devleskere lačhipnastar, hoj na ča te pačan andro Kristus, ale hoj the te cerpinen vaš leske. 30 Se the tumen san andre ajso mariben sar dikhľan paš ma a pal savo mek the akana šunen, hoj man marav.