Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O paľikeriben

1 O Pavol, o bertenošis vaš o Ježiš Kristus, the o phral o Timoteus pisinas le Filemonoske, saves igen kamas a so amenca jekhetane kerel e buči.
2 Pisinas the la pheňake la Apfijake the le Archipaske, so amenca kerel jekhetane e buči a the le zboroske so pes zdžal andre tiro kher. 3 Mi del tumen o Del amaro Dad, the o Raj o Ježiš Kristus, o lačhipen the o smirom! 4 Me paľikerav furt mire Devleske sar tut leperav andre mire modľitbi, 5 bo šunav pal o pačaben so tut hin kijo Ježiš amaro Raj the pal tiro kamiben kije savore pačabnaskere. 6 Modľinav man, hoj oda pačaben so amen hin jekhetane te zoraľol andre tu a avke te prindžares savoro lačhipen so amen hin andro Kristus. 7 Bo hin man igen baro radišagos tire kamibnastar, phrala miro, bo le Devleskere manuša chudle tutar e nevi zor andro jile. 8 Me tuke andro Kristus the šmelones šaj rozkazinďomas, hoj so kampel te kerel, 9 ale vaš oda, hoj tut kamav, mangav man tuke me, o Pavol, phureder manuš a akana the bertenošis vaš o Ježiš Kristus. 10 A mangav tut vaš miro čhavo Onezimus, saves me anďom pro svetos andre bertena. 11 Ov tuke varekana na sas pre hasna, ale akana hino the tuke the mange pre hasna. 12 Me les bičhaďom akana pale ke tute a leha džal the miro jilo. 13 Kamňom mange les te mukel paš mande, hoj ov vaš tuke te kerel pašal mande, te som andro lanci vaš o evaňjelium. 14 Ale na kamňom te kerel ňič bijal oda, hoj te džanav so pre oda tu phenes. Me na kamav pre tu te ispidel, ale kamav hoj oda lačhipen te avel korkoro tire jilestar. 15 Bo talam vaš oda tutar sikra odgeľa, hoj tuha paľis te avel pro furt, 16 imar na sar otrokos. Imar hino buter sar otrokos, ov hino lačho phral. Hino igen lačho mange, no mek buter tuke: the sar manuš, the sar phral andro Raj. 17 Te man ľikeres sar oles so tuha jekhetane kerel e buči, prile les avke sar man. 18 Te tuke kerďa vareso nalačho, abo te tuke kamel vareso, rachin oda mange. 19 Me, o Pavol oda pisinďom mire vasteha, me počinava. Te na tuke phenav hoj mange kames mek the tut korkores. 20 He, phrala, mi el man tutar hasna andro Raj! Ker mange radišagos andro jilo andro Kristus. 21 Pisinďom oda avke, bo pačav hoj sal šundo a kereha mek buter sar tuke phenďom. 22 A mek paš oda: pripravin mange o than, bo pačav, hoj prekal tumare modľitbi man o Del dela tumenge pale. 23 Pozdravinel tut o Epafras, so hino manca andre phandlo vaš o Ježiš Kristus 24 a the ola, so manca keren jekhetane e buči: o Marek, o Aristarchus, o Demas the o Lukaš. 25 O lačhipen amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero te avel tumare duchoha!