1. kapitola

O Šalamun mangel o goďaveripen

1 O Šalamun, le Davidoskro čhavo, imar zorales ľikerelas o kraľišagos andro vasta. O RAJ, leskro Del, les igen hazdňa upre a sas leha.
2 O Šalamun vičinďa calo Izrael: le veľiťeľen upral o ezera the upral o šel slugaďa, le sudcen, savore vodcen andral calo Izrael the le fajtakre vodcen 3 a geľa savorenca pro učo than andro Gibeon. Bo ode sas le Devleskro Svetostankos, so kerďa pre pušťa o Mojžiš, o služobňikos le RAJESKRO. 4 Ale o David imar diňa e archa le Devleskra zmluvakri te preľidžal andral o Kirjat-Jearim andro Jeruzalem, bo ode prekal late kerďa o stanos. 5 O brondzuno oltaris, so kerďa o Becaleel, le Urihoskro čhavo, saveske sas papus o Chur, sas angle RAJESKRO Svetostankos paš o Gibeon. Ode o Šalamun the savore manuša lašarenas le RAJES. 6 O Šalamun ode obetinďa pro brondzuno oltaris ezeros džviren anglo RAJ. O oltaris sas anglo Svetostankos. 7 Odi rat o Del pes sikaďa le Šalamunoske andro suno a phenďa leske: „Phen, so tut majinav te del!“ 8 Ov odphenďa le Devleske: „Mire dadeske le Davidoske presikaďal baro jileskeriben a ačhaďal man kraľiske pal leste. 9 RAJEJA, Devla, akana mi ačhel pes oda, so phenďal mire dadeske le Davidoske. Tu man thoďal kraľiske upral kala manuša, save hine ajci but sar o prachos pre phuv. 10 Vašoda de man goďaveripen the prindžaripen, hoj te džanav, sar te ľidžal kale manušen. Bo ko šaj ľidžal kada tiro baro narodos?“ 11 Pre oda leske o Del odphenďa: „Vašoda, hoj kada kames a na mangľal tuke o barvaľipen, aňi o pokladi, aňi e pačiv, aňi baro dživipen, aňi o meriben tire ňeprijaťeľengro, ale o goďaveripen the prindžaripen, hoj te ľidžas mire manušen, upral save tut ačhaďom kraľiske, 12 dava tut o goďaveripen the prindžaripen, hoj te ľidžas le manušen. Dava tut the o barvaľipen, the pokladi the ajsi pačiv, so na sas le kraľen angle tu a na ela aňi olen, save ena pal tu.“ 13 Paľis o Šalamun geľa pale andro Jeruzalem ole thanestar pro lašariben andral o Gibeon pašal o Svetostankos a kraľinelas andro Izrael.

Le Šalamunoskri zor the barvaľipen

14 O Šalamun peske stradľa grajen the verdana. Avke les sas 1 400 verdana pro mariben a 12 000 graja. Rozačhaďa o verdana andro aver fori a the paš peste andro Jeruzalem.
15 Sar o Šalamun kraľinelas, sas andro Jeruzalem ajci rup the ajci somnakaj sar bara a ajci stromi cedri sar dziva figovňika pro judska brehi. 16 O graja prekal o Šalamun pes anenas andral o Egipt the andral o Kuj. Le kraľiskre murša len cinenas andral o Kuj. 17 Andral o Egipt cinenas o maribnaskro verdan vaš šov šel (600) rupune a le grajes vaš šel the penda (150) rupune. Avke len on odarik anenas the prekal savore chetitska the aramejika kraľa.

O Šalamun pripravinel o veci pro Chramos

18 O Šalamun pes rozhodňinďa te ačhavel o Chramos pre pačiv le Devleskre naveske a peske o kraľiko palacis.