Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O rat le Ježišoskero amen obžužarel savore binendar

1 So sas ešebnovarestar, so šunďam, so dikhľam peskere jakhenca; pre soste dikhahas a sostar pes amare vasta chudenas, pal oda vakeras, pal oda lav so del o dživipen.
2 A sar pes oda dživipen sikaďa, dikhľam a svedčinas tumenge pal oda večno dživipen, so sas ko Dad a sikaďa pes amenge. 3 Avke oda so dikhľam the šunďam vakeras avri the tumenge, hoj the tumen te aven amenca jekhetane. A amen sam jekhetane le Dadeha the leskere Čhaha, le Ježišoha Kristoha. 4 Kada tumenge pisinas vaš oda, hoj amaro radišagos te avel pherardo. 5 Kada hin oda, so šunďam lestar a vakeras avri tumenge, hoj o Del hin o svetlo a andre leste nane ňisavo kaľipen. 6 Te phenas, hoj sam leha jekhetane, ale phiras andro kaľipen, klaminas a na keras o čačipen. 7 Ale te phiras andro svetlo avke sar ov hino andro svetlo, akor sam jekhetane jekh avreha anglo Del a o rat le Ježišoskero Kristoskero, leskere Čhaskero, amen obžužarel andral dojekh binos. 8 Te phenas, hoj amen nane bini, korkore pes klaminas a nane andre amende o čačipen. 9 Ale te viznavinas peskere bini, verno hino the čačipnaskero, hoj amenge te odmukel o bini a te žužarel amen andral savore nalačhipena. 10 Te phenas, hoj na kerďam binos, keras lestar klamaris a nane andre amende leskero lav.