Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

O kresťanos hino kidlo avri

1 Me o Šimon Peter, o otrokos the o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav olenge so chudle ajso pačaben sar the amen, amare čačipnaskere Devlestar the amare Spasiťeľistar le Ježišostar Kristostar.
2 O lačhipen le Devleskero the o smirom mi rozbarol maškar tumende andre oda, hoj čačes te prindžaren le Devles the le Ježiš, amare Rajes. 3 Le Devleskeri zor amen diňa sa so amenge kampel, hoj te dživas avke sar ov kamel. Diňa amenge oda akor, sar prindžarďam oles so amen vičhinďa avri peskera slavaha the zoraha. 4 A prekal oda amen o Del diňa lav, hoj chudaha igen bare the barvale dari. Ole darenca amen ela kotor pre leskero devľipen a šaj denašaha het le svetoskere džungipnastar. E nalačhi žadosca amen cirdel andre oda džungipen. 5 Ipen vaš oda, den avri pre oda savori zor a prithoven kijo pačaben o žužipen a andro žužipen o prindžaripen. 6 A andre oda prindžaripen prithoven o zľikeriben a andro zľikeriben o avriľikeriben a andro avriľikeriben o dživipen so hin le Devleske pre dzeka. 7 A andre oda dživipen prithoven o lačhipen kijo phrala a andro lačhipen kijo phrala o kamiben le Devlestar. 8 Te kada savoro tumen hin a barol oda andre tumende, ta avena ajse so anen e hasna bo prindžaren amare Rajes le Ježiš Kristus. 9 Bo oda, kas nane kala veci, hino koro, na dikhel dur a bisterďa pre oda, hoj sas obžužardo peskere binendar so varekana kerelas. 10 Vaš oda, mire phralale, keren sa prekal oda hoj te aven zoraleder andre oda pre soste san vičhimen the kidle avri, bo te kada kerena, šoha ( ňikda) na perena 11 a avke tumen igen šukares prilena andro večno kraľišagos amare Rajeskero the Spasiťeľiskero le Ježišoskero Kristoskero. 12 Vaš oda tumenge ada kamav furt te leperel, the te oda džanen a imar san zorale andro čačipen so priiľan. 13 Medik som andro kada ťeloskero stankos, dikhel pes mange oda mište, hoj tumenge te leperav kala veci, 14 bo džanav hoj imar kada stankos maj omukava, sar mange oda diňa te džanel amaro Raj o Ježiš Kristus. 15 A kerava sa prekal oda, hoj tumenge te leperen kala veci sar imar me ade na avava.

O Peter dikhľa le Ježišoskeri zor

16 Sar tumenge vakerahas pal e zor the pal oda, hoj amaro Raj o Ježiš Kristus avela, ta na gondoľinahas peske avri varesave paramisa. Bo korokore peskere jakhenca dikhľam savo baro hino.
17 Se chudňa le Dadestar le Devlestar e pačiv the o baripen sar avľa pre leste andral e Bari Slava kada hangos: “Kada hino miro Čhavo kas kamav, lestar man hin o radišagos.” 18 Amen šunďam oda hangos, so avľa tele andral o ňebos, sar leha samas pre oda sentno verchos. 19 Kada amen diňa mek buter pačaben andre oda so vakerenas o proroka. A mište keren hoj tumen zadikhen pre oda prorocko lav, bo hino sar e momeľi so labol andro kaľipen, medik na avela o džives a e tosarutňi čercheň tumenge na anela o nevo svetlos andro jile. 20 Ale savorestar nekbuter mušinen te achaľol oda, hoj aňi jekh proroctvos andral o pisimen Lav le Devleskero našči achaľol o manuš korkoro. 21 Bo o proroctvos šoha ( ňikda) na avľa andral e voľa le manušeskeri, ale o manuša andro Del vakerenas avke sar len ľidžalas o Sentno Duchos.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk