Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O kresťanos hino kidlo avri

1 Me o Šimon Peter, o otrokos the o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, pisinav olenge so chudle ajso pačaben sar the amen, amare čačipnaskere Devlestar the amare Spasiťeľistar le Ježišostar Kristostar.
2 O lačhipen le Devleskero the o smirom mi rozbarol maškar tumende andre oda, hoj čačes te prindžaren le Devles the le Ježiš, amare Rajes. 3 Le Devleskeri zor amen diňa sa so amenge kampel, hoj te dživas avke sar ov kamel. Diňa amenge oda akor, sar prindžarďam oles so amen vičhinďa avri peskera slavaha the zoraha. 4 A prekal oda amen o Del diňa lav, hoj chudaha igen bare the barvale dari. Ole darenca amen ela kotor pre leskero devľipen a šaj denašaha het le svetoskere džungipnastar. E nalačhi žadosca amen cirdel andre oda džungipen. 5 Ipen vaš oda, den avri pre oda savori zor a prithoven kijo pačaben o žužipen a andro žužipen o prindžaripen. 6 A andre oda prindžaripen prithoven o zľikeriben a andro zľikeriben o avriľikeriben a andro avriľikeriben o dživipen so hin le Devleske pre dzeka. 7 A andre oda dživipen prithoven o lačhipen kijo phrala a andro lačhipen kijo phrala o kamiben le Devlestar. 8 Te kada savoro tumen hin a barol oda andre tumende, ta avena ajse so anen e hasna bo prindžaren amare Rajes le Ježiš Kristus. 9 Bo oda, kas nane kala veci, hino koro, na dikhel dur a bisterďa pre oda, hoj sas obžužardo peskere binendar so varekana kerelas. 10 Vaš oda, mire phralale, keren sa prekal oda hoj te aven zoraleder andre oda pre soste san vičhimen the kidle avri, bo te kada kerena, šoha ( ňikda) na perena 11 a avke tumen igen šukares prilena andro večno kraľišagos amare Rajeskero the Spasiťeľiskero le Ježišoskero Kristoskero. 12 Vaš oda tumenge ada kamav furt te leperel, the te oda džanen a imar san zorale andro čačipen so priiľan. 13 Medik som andro kada ťeloskero stankos, dikhel pes mange oda mište, hoj tumenge te leperav kala veci, 14 bo džanav hoj imar kada stankos maj omukava, sar mange oda diňa te džanel amaro Raj o Ježiš Kristus. 15 A kerava sa prekal oda, hoj tumenge te leperen kala veci sar imar me ade na avava.

O Peter dikhľa le Ježišoskeri zor

16 Sar tumenge vakerahas pal e zor the pal oda, hoj amaro Raj o Ježiš Kristus avela, ta na gondoľinahas peske avri varesave paramisa. Bo korokore peskere jakhenca dikhľam savo baro hino.
17 Se chudňa le Dadestar le Devlestar e pačiv the o baripen sar avľa pre leste andral e Bari Slava kada hangos: “Kada hino miro Čhavo kas kamav, lestar man hin o radišagos.” 18 Amen šunďam oda hangos, so avľa tele andral o ňebos, sar leha samas pre oda sentno verchos. 19 Kada amen diňa mek buter pačaben andre oda so vakerenas o proroka. A mište keren hoj tumen zadikhen pre oda prorocko lav, bo hino sar e momeľi so labol andro kaľipen, medik na avela o džives a e tosarutňi čercheň tumenge na anela o nevo svetlos andro jile. 20 Ale savorestar nekbuter mušinen te achaľol oda, hoj aňi jekh proroctvos andral o pisimen Lav le Devleskero našči achaľol o manuš korkoro. 21 Bo o proroctvos šoha ( ňikda) na avľa andral e voľa le manušeskeri, ale o manuša andro Del vakerenas avke sar len ľidžalas o Sentno Duchos.