Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Pal o pačaben the avriľikeriben

1 O Jakob, so služinel le Devleske the le Rajeske le Ježišoske Kristoske, bičhavel paľikeriben dešuduje kmeňenge so hine rozčhide pal o svetos.
2 Phralale mire, len tumenge oda sar baro radišagos, te pre tumende avela e proba ( e skuška), 3 se džanen, hoj te ela tumaro pačaben probaľimen avri, hoj oda tumen dela avriľikeriben. 4 A tumaro avriľikeriben pes mi presikavel oleha so keren, hoj te aven žuže andro jile a lačhe andre savoreste, hoj tumenge ňič te na chibaľinel. 5 Te varekaske tumendar kampel goďi, mi mangel peske le Devlestar a ela leske diňi. Bo ov del sakones a na čhivkerel pro jakha. 6 Ale mi mangel andro pačaben a te na pochibinel. Bo oda ko pochibinel hino sar moroskeri vlna, sava tradel e balvaj a ispidel pal jekh sera pre aver. 7 Te na peske gondoľinel kajso manuš, hoj chudela vareso le Rajestar. 8 O murš, so na džanel so kamel, perel pre savore peskere droma. 9 O phral so hino čoro pes mi lašarel oleha, hoj hino upre hazdlo andro Kristus. 10 A o barvalo pal peste te na gondoľinel but, bo našľola sar e kvitka la čharakeri. 11 Bo avľa avri o kham le tačipnaha so labarel, šučarďa avri e čhar, lakeri kvitka peľa tele a lakero šukariben našľiľa. Avke perela tele the o barvalo pre peskere droma. 12 Bachtalo murš savo zľidžal e proba ( e skuška), bo te obačhela chudela odi koruna le dživipnaskeri, savi o Raj diňa lav hoj dela olen, so les kamen. 13 Ňiko te na phenel sar les cirdel pro binos: “Se oda o Del man cirdňa!” Se le Devles našči te cirdel pro nalačho a ov thiš ňikas na cirdel andro binos. 14 Ale sako hin cirdlo andro binos peskera žadoscatar, so les cirdel a vabinel. 15 A paľis e žadosca sar avel, khabňol a uľol ( narodzinel pes) o binos a o binos sar hino kerdo, anel o meriben.

Savore lačhe veci hin le Devlestar

16 Ma den tumenca avri te thovel mire lačhe phralale!
17 Savore lačhe veci a dojekh dokonalo daros avel upral le Dadestar, olestar so kerďa o kham the o čhon, bo ov hino furt jekh a na visarel pes avke sar o ciňos. 18 Peskera voľatar amen diňa o dživipen prekal o čačipnaskero lav, hoj te avas ešebne savorestar so kerďa! 19 Mire lačhe phralale, sako sig mi šunel, polokes mi vakerel a polokes andre choľi. 20 Bo o manuš andre choľi na kerel avke sar o Del kamel. 21 Vaš oda, čhiven tele savori mel the ostatno choľi a šukares prilen oda sadzimen lav, so šaj zachraňinel tumare dživipena. 22 Aven ola so dživen pal le Devleskero lav a na ola so ča šunen a oleha pes korkoren klaminen budžande gondoľišagoha. 23 Bo te vareko hin ajso hoj ča šunel o lav a na doľikerel les, hino sar o manuš so dikhel peskero muj andro gendalos. 24 Dikhľa pes, geľa het a takoj bisterďa savo sas. 25 Ale ko pes mište zadikhela andro dokonalo zakonos a achaľola hoj les o Del kamel oleha te oslobodzinel, ov ela bachtalo andre savoreste so kerela. Bo ov nane sar ajso manuš so šunel a bisterel, ale hino ajso so doľikerel le Devleskero lav. 26 Te pes varekaske tumendar dičhol, hoj hino pobožno a na zľikerel peske e čhib, klaminel korkoro pes a oda so kerel prekal o Raj na anel hasna. 27 Anglo Del amaro Dad hin kada pačaben žužo the bi e mel: te starinel pes pal o široti the pal o vdovi andre lengero pharipen a te na meľarel pes andre le svetoha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk