Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Pal o pačaben the avriľikeriben

1 O Jakob, so služinel le Devleske the le Rajeske le Ježišoske Kristoske, bičhavel paľikeriben dešuduje kmeňenge so hine rozčhide pal o svetos.
2 Phralale mire, len tumenge oda sar baro radišagos, te pre tumende avela e proba ( e skuška), 3 se džanen, hoj te ela tumaro pačaben probaľimen avri, hoj oda tumen dela avriľikeriben. 4 A tumaro avriľikeriben pes mi presikavel oleha so keren, hoj te aven žuže andro jile a lačhe andre savoreste, hoj tumenge ňič te na chibaľinel. 5 Te varekaske tumendar kampel goďi, mi mangel peske le Devlestar a ela leske diňi. Bo ov del sakones a na čhivkerel pro jakha. 6 Ale mi mangel andro pačaben a te na pochibinel. Bo oda ko pochibinel hino sar moroskeri vlna, sava tradel e balvaj a ispidel pal jekh sera pre aver. 7 Te na peske gondoľinel kajso manuš, hoj chudela vareso le Rajestar. 8 O murš, so na džanel so kamel, perel pre savore peskere droma. 9 O phral so hino čoro pes mi lašarel oleha, hoj hino upre hazdlo andro Kristus. 10 A o barvalo pal peste te na gondoľinel but, bo našľola sar e kvitka la čharakeri. 11 Bo avľa avri o kham le tačipnaha so labarel, šučarďa avri e čhar, lakeri kvitka peľa tele a lakero šukariben našľiľa. Avke perela tele the o barvalo pre peskere droma. 12 Bachtalo murš savo zľidžal e proba ( e skuška), bo te obačhela chudela odi koruna le dživipnaskeri, savi o Raj diňa lav hoj dela olen, so les kamen. 13 Ňiko te na phenel sar les cirdel pro binos: “Se oda o Del man cirdňa!” Se le Devles našči te cirdel pro nalačho a ov thiš ňikas na cirdel andro binos. 14 Ale sako hin cirdlo andro binos peskera žadoscatar, so les cirdel a vabinel. 15 A paľis e žadosca sar avel, khabňol a uľol ( narodzinel pes) o binos a o binos sar hino kerdo, anel o meriben.

Savore lačhe veci hin le Devlestar

16 Ma den tumenca avri te thovel mire lačhe phralale!
17 Savore lačhe veci a dojekh dokonalo daros avel upral le Dadestar, olestar so kerďa o kham the o čhon, bo ov hino furt jekh a na visarel pes avke sar o ciňos. 18 Peskera voľatar amen diňa o dživipen prekal o čačipnaskero lav, hoj te avas ešebne savorestar so kerďa! 19 Mire lačhe phralale, sako sig mi šunel, polokes mi vakerel a polokes andre choľi. 20 Bo o manuš andre choľi na kerel avke sar o Del kamel. 21 Vaš oda, čhiven tele savori mel the ostatno choľi a šukares prilen oda sadzimen lav, so šaj zachraňinel tumare dživipena. 22 Aven ola so dživen pal le Devleskero lav a na ola so ča šunen a oleha pes korkoren klaminen budžande gondoľišagoha. 23 Bo te vareko hin ajso hoj ča šunel o lav a na doľikerel les, hino sar o manuš so dikhel peskero muj andro gendalos. 24 Dikhľa pes, geľa het a takoj bisterďa savo sas. 25 Ale ko pes mište zadikhela andro dokonalo zakonos a achaľola hoj les o Del kamel oleha te oslobodzinel, ov ela bachtalo andre savoreste so kerela. Bo ov nane sar ajso manuš so šunel a bisterel, ale hino ajso so doľikerel le Devleskero lav. 26 Te pes varekaske tumendar dičhol, hoj hino pobožno a na zľikerel peske e čhib, klaminel korkoro pes a oda so kerel prekal o Raj na anel hasna. 27 Anglo Del amaro Dad hin kada pačaben žužo the bi e mel: te starinel pes pal o široti the pal o vdovi andre lengero pharipen a te na meľarel pes andre le svetoha.