1. kapitola

O Ezechiel andro Babilon

1 Andro trandato (30.) berš andro štarto čhon pro pandžto džives, sar somas maškar o zaile manuša paš o paňi Kebar, phundraďa pes o ňebos a dikhľom o viďeňja le Devlestar.
2 Pro pandžto džives andre oda čhon – oda sas pandžto berš pal oda, sar sas zailo o kraľis Jojachin andro zajaťje – 3 avľa o lav le RAJESKRO ko rašaj Ezechiel, ko čhavo le Buziskro, paš o paňi Kebar andro Babilon. Ode pre leste avľa o vast le RAJESKRO.

O prorokos dikhel e slava le RAJESKRI

4 Dikhľom, sar avľa zoraľi balvaj le severostar, e bari chmara, pašal savi švicinelas a labolas e jag, andre savi sas vareso, so bľišťisaľolas sar brondzos.
5 A andre odi jag sas štar džide bitosťi, so dičhonas avri sar manuša. 6 Dojekha bitosť sas štar muja the štar kridli. 7 Lengre pindre sas rovna a o choďidla len sas sar le gurumňoren a bľišťisaľonas sar lešťimen avri brondzos. 8 Sas len le manušengre vasta tel dojekh kridlos pal savore štar seri. Savore štaren sas štar muja the kridli. 9 Chudenas pes jekhetane le kridlendar a furt džanas le mujenca anglal a na mušinenas pes te visarel, sar phirenas. 10 Anglunestar dičholas lengro muj sar le manušeskro, pre čači sera sas savoren ľevoskro muj, pre baľogňi sera sas savoren bikoskro muj a palunestar sas savoren orloskro muj. 11 Kajse len sas muja. Duj lengre kridli sas hazdle upre a olenca pes chudenas jekh avrestar. A dujenca peske učharenas andre peskre ťela. 12 Savore džanas le mujenca anglal ode, kaj o duchos kamelas, hoj te džan. A sar džanas, džanas rovnones a na mušinenas pes te visarel. 13 Maškar ola štar džide bitosťi sas vareso, so dičholas avri sar jagale angara abo sar fakľi. E jag džalas the anglal the palal maškar ola bitosťi. Odi jag švicinelas a avenas avri andral late o bleski. 14 Ola džide bitosťi pes čhalavenas igen sig sar bleski. 15 Sar dikhavas pre ola štar bitosťi, dikhľom, hoj paš dojekh lendar sas jekh kereka pre phuv. 16 Savore štar kereki sas jednaka. Dojekh švicinelas sar vzacno bar a sas kerde avke, hoj oda dičholas, sar te uľahas jekh kereka andre aver. 17 Avke šaj džanas pre savore štar seri, a sar džanas, džanas rovnones a na mušinenas pes te visarel. 18 O kereki sas igen bare the užasna a sas pre lende pherdo jakha. 19 Sar pes o džide bitosťi čhalavenas, čhalavenas pes lenca the o kereki, a sar pes o džide bitosťi hazdenas upre pal e phuv, hazdenas pes the o kereki. 20 Kaj o duchos kamelas, hoj te džan, ode džanas. O kereki pes hazdenas upre jekhetane le džide bitosťenca, bo lengro duchos sas andre ola kereki. 21 Sar pes čhalavenas o bitosťi, čhalavenas pes the o kereki. Sar o bitosťi zaačhenas, zaačhenas the o kereki. A sar pes o bitosťi hazdenas pal e phuv, hazdenas pes upre the o kereki, bo andre ola kereki sas o duchos le džide bitosťengro. 22 Upral o šere le džide bitosťengre sas nacirdlo vareso, so dičholas avri sar klenba, savi švicinelas sar krištalos a sas užasno. 23 Tel e klenba sas lengre kridli rozcirdle a chudenas pes jekh avrestar a duje kridlenca učharenas andre peskre ťela. 24 Sar pes čhalavenas, šunďom o kridli, save šunďonas sar o bare paňa, sar o hangos le Nekzoraledereskro, sar e vika andro taboris le slugaďengro. Sar o bitosťi zaačhenas, zmukenas tele o kridli. 25 A sar zaačhenas a zmukenas tele o kridli, akor šunďolas o hangos upral e klenba, savi sas upral lengre šere. 26 Upral e klenba, savi sas upral lengre šere, sas ajso vareso sar tronos, so dičholas sar vzacno bar zafiris. A pre oda tronos bešelas postava, so dičholas avri sar manuš. 27 Odi postava le pasostar upre dičholas sar rozlabardo trast andral o bov a le pasostar tele dičholas sar jag, a pašal late sas bari žjara. 28 E žjara dičholas avri sar e duha andro chmari, so avel avri pal o brišind. Kavke dičholas avri e slava le RAJESKRI. Sar dikhľom odi postava, peľom tele pro muj a šunďom, sar ke ma vareko prevakerel.