Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

O Daniel the leskre prijaťeľa

1 Andro trito berš, sar kraľinelas o judsko kraľis Jojakim, avľa o babiloňiko kraľis Nebukadnecar andro Jeruzalem a rozthoďa pes pašal o foros.
2 O RAJ leske domukľa te zalel le judske kraľis le Jojakim a te lel varesave veci andral o Chramos le Devleskro. Ľigenďa len andre peskri phuv Babilon1,2 E hebrejiko čhib: Šinar , andro chramos peskre devleskro a varesave veci ľigenďa andro pokladňici ke peskro del. 3 Paľis phenďa o kraľis peskre hlavne komorňikoske le Ašpenazoske, hoj te kidel avri terne Izraeliten le kraľiskre potomkendar the le rajikane famelijendar, 4 pre save nane ňisavi chiba, so dičhon šukares avri, hine goďaver a achaľon andre savoreste, ajse, save lokes sikľon, hoj te služinen andro kraľiskro palacis. Ov len mušinďa te sikavel te pisinel the te vakerel chaldejika čhibaha. 5 O kraľis len diňa te chal sako džives le chabenestar the la moľatar pal peskro skamind. Diňa, hoj len trin berš te sikaven a paloda imar te aven andre služba paš o kraľis. 6 Maškar ola terne murša sas varesave le Judejcendar: o Daniel, o Chananijaš, o Mišael the o Azarijaš. 7 O hlavno komorňikos lenge diňa aver nava: le Danieloske diňa Beltšacar, le Chananijašoske Šadrach, le Mišaeloske Mešach a le Azarijašoske Abed-Nego. 8 Ale o Daniel peske zaiľa andro jilo, hoj pes na meľarela anglo Del le kraľiskre chabeneha aňi leskra moľaha. Vašoda mangľa le komorňikos, hoj te na mušinel te chal ole chabenestar, hoj pes te na meľarel andre. 9 O Del diňa, hoj o Daniel sas pre dzeka le komorňikoske a sas ke leste jileskro. 10 Ale phenďa le Danieloske: „Darav man mire rajestar, le kraľistar, savo tumenge diňa kada chaben the pijiben. Sar dikhela o kraľis, hoj dičhon avri goreder sar okla terne murša andre tumare berša, dela mange te odčhinel o šero.“ 11 Avke o Daniel phenďa le stražňikoske, saves o hlavno komorňikos ačhaďa upral o Daniel, Chananijaš, Mišael the Azarijaš: 12 „Ča skušin avri tire služobňiken deš dživesa. Mi den amen te chal ča zeleňina a te pijel ča paňi. 13 Paľis dikheha, sar dičhuvas avri amen a sar okla aver terne, save chanas le kraľiskre chabenestar. Pal oda dikheha, hoj so kereha tire služobňikenca.“ 14 Ov len šunďa avri a skušinelas len deš džives. 15 Pal ola deš džives dikhľa, hoj dičhonas avri feder a sas zoraleder sar okla terne murša, save chanas le kraľiskre chabenestar. 16 Vašoda o stražňikos ľidžalas het o chaben the e mol, so sas prekal lende, a delas len te chal ča zeleňina. 17 O Del diňa kale štare terne muršen goďi, hoj te prindžaren a te achaľon dojekh pisišagos the goďaveripen. A le Danieloske mek ke oda diňa, hoj te džanel te achaľol savore viďeňja the sune. 18 Sar imar pregele ola trin berša, save o kraľis diňa, o hlavno komorňikos len anďa te sikavel anglo Nebukadnecar. 19 O kraľis lenca vakerelas a maškar savore pes na arakhľa ňiko ajso sar o Daniel, o Chananijaš, o Mišael the o Azarijaš. Avke sas ačhade andre le kraľiskri služba. 20 O kraľis dikhľa, hoj andre dojekh goďaver veca, pal savi lendar phučelas, sas dešvar goďavereder sar savore čaroďejňika the vražňika andre calo leskro kraľišagos. 21 O Daniel ode ačhiľa dži andro ešebno berš, sar kraľinelas o Kiros.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk