Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

O Del prevakerďa prekal peskero Čhavo

1 Varekana čirla o Del vakerelas kije amare dada buterval the but sposobenca prekal o proroka,
2 ale akana andre kala ostatne dživesa prevakerďa prekal peskero Čhavo. Le Čhaha kerďa sa so hin pro ňebos the pre phuv a ačhaďa les upral savoreste. 3 O Čhavo sikavel le Devleskeri slava a hino ipen ajso sar o Del a savoro ľikerel peskere zorale laveha. Sar dokerďa oda, hoj obžužarďa le manušen le binendar, bešľa peske andro ňebos pal e čači sera le Nekzoraledere Devleske. 4 Ov ačhiľa bareder sar o aňjela, se oda nav, so les o Dad diňa, hin bareder sar lengero. 5 Se o Del šoha ( ňikda) na phenďa ňisave peskere aňjeloske: “Tu sal miro Čhavo, adadžives ačhiľom tiro Dad.” A pale avrether phenel o Del: “Me avava leskero Dad a ov ela miro Čhavo.” 6 Sar o Del anďa andro svetos peskere Čhas, so uľiľa ( pes narodzinďa) ešebno, phenďa: “Savore aňjela mušinen anglal leste te banďol.” 7 Pal o aňjela o Del phenel: “Ov kerel peskere aňjelendar balvaja a peskere služobňikendar jagale jaga.” 8 Ale pal o Čhavo phenďa o Del: “Tiro tronos, ó Devla, hin pro furt a kraľineha čačipnaskeres! 9 Zakamňal tut andro čačipen a našči avri ačhes o nalačhipen, vaš oda tut o Del, tiro Del, pomakhľa le oľejoha a diňa tut bareder radišagos sar olen, so hin tuha.” 10 Ov the phenďa: “Tu, Rajeja, anglal savoreste kerďal e phuv a tire vastenca kerďal o ňebos. 11 On našľona a sa phurona sar o uraviben, ale tu aveha furt. 12 Tu len pačareha andre sar o plašťos a čerinena pes sar o gada, ale tu sal furt jekh a tire berša šoha na preačhena.” 13 Se o Del šoha na phenďa ňisave aňjeloske: “Beš tuke pal miri čači sera, medik tuke na thovava tire ňeprijaťeľen tel o pindre.” 14 Akor ko hine o aňjela? On hine o duchi so služinen le Devleske a hine bičhade lestar te pomožinel le manušenge so prilena o spaseňie.