Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

1 O Adam sas dad le Šetoske, o Šet le Enošiske, 2 o Enoš sas dad le Kenanoske, o Kenan le Mahalaleloske, o Mahalalel le Jaredoske, 3 o Jared le Enochoske, o Enoch le Matuzalemoske, o Matuzalem le Lamechoske 4 a o Lamech sas dad le Noachoske. Le Noach sas trin čhave: o Šem, o Cham the o Jafet. 5 O čhave le Jafetoskre sas o Gomer, o Magog, o Madaj, o Javan, o Tubal, o Mešech the o Tiras. 6 O čhave le Gomeroskre sas o Aškenaz, o Rifat1,6 Abo: Difat the o Togarmah. 7 O čhave le Javanoskre sas o Elišah the o Taršiš, the o Kitana the o Dodana. 8 O čhave le Chamoskre sas o Kuš, o Micrajim, o Put the o Kanaan. 9 Le Kušoskre čhave sas o Sebas, o Chavilah, o Sabtas, o Raemah the o Sabtechas. Le Raemoskre čhave sas o Šeba the o Dedan. 10 Le Kušoske uľiľa čhavo o Nimrod, savestar ačhiľa zoralo maribnaskro murš pro svetos. 11 O Micrajim sas dad le Ludenge, le Anamenge, le Lehabenge, le Naftuchenge, 12 le Patrusenge, le Kasluchenge, savendar hine o Filišťinci the o Kaftora. 13 O ešebno čhavo le Kanaanoskro sas o Sidon a paľis o Chet. 14 O Kanaan sas o dad le Jebusejenge, le Amorejčanenge, le Girgašejenge, 15 le Chivijenge, le Arkijenge, le Sinejenge, 16 le Arvadejenge, le Cemarejenge the le Chamatajenge. 17 O čhave le Šemoskre sas o Elam, o Ašur, o Arpachšad, o Lud the o Aram. Le Aramoskre čhave sas o Uc, o Chul, o Geter the o Mešech. 18 Le Arpachšadoske uľiľa o Šelach a le Šelachoske uľiľa o Eber. 19 Le Eberiske uľile duj čhave: Jekheske diňa nav Paleg, bo sar ov dživelas, o manuša pre phuv pes rozďelinde, a leskre phraleske diňa nav Joktan. 20 Le Joktanoske uľile o Almodad, o Šelef, o Chacarmavet, o Jerach 21 o Hadoram, o Uzal, o Diklah, 22 o Ebal, o Abimael, o Šebah, 23 o Ofir, o Chavilah the o Jobab. Kala savore sas le Joktanoskre čhave. 24 Avke le Šemoskre potomki sas o Arpachšad, o Šelach, 25 o Eber, o Paleg, o Reu, 26 o Serug, o Nachor, o Terach 27 the o Abram, savo hin o Abraham.

Le Abrahamoskre potomki dži ko Jakob

28 O čhave le Abrahamoskre sas o Izak the o Izmael.
29 Kala hine lengre potomki: Le Izmael sas dešuduj (12) čhave: O Nebajot sas nekphureder, paľis o Kedar, o Adbeel, o Mibsam, 30 o Mišma, o Dumah, o Masa, o Chadad, o Tema, 31 o Jetur, o Nafiš the o Kedemah. 32 Le Abraham sas šov čhave la Keturaha, savi leske sas romňi-služobňička: o Zimran, o Jokšan, o Medan, o Midijan, o Jišbak the o Šuach. Le Jokšan sas duj čhave: o Šebah the o Dedan. 33 Le Midijanoskre čhave sas o Efah, o Efer, o Chanoch, o Abidas the o Eldaah. Savore kala sas la Keturakre čhave. 34 Le Abrahamoskre čhas, le Izak, sas duj čhave: O Ezav the o Jakob1,34 E hebrejiko čhib: o Izrael.

Le Ezavoskre potomki

35 Le Ezav sas pandž čhave: o Elifaz, o Reuel, o Jeuš, o Jalam the o Korach.
36 Le Elifazoskre čhave sas o Teman, o Omar, o Cefi, o Gatam, o Kenaz, o Timnas the o Amalek. 37 Le Reueloskre čhave sas o Nachat, o Zerach, o Šamah the o Mizah.

Ešebna edomika manuša the lengre kraľa

38 Le Seiroskre čhave sas o Lotan, o Šobal, o Cibeon, o Anah, o Dišon, o Ecer the o Dišan.
39 Le Lotanoskre čhave sas o Chori the o Homam a leskri pheň sas e Timna. 40 Le Šobaloskre čhave sas o Alvan, o Manachat, o Ebal, o Šefi the o Onam. Le Cibeonoskre čhave sas o Ajah the o Anah. 41 Le Anoskro čhavo sas o Dišon. Le Dišonoskre čhave sas o Chemdan1,41 Abo: Chamran, o Ešban, o Jitran the o Keran. 42 Le Eceroskre čhave sas o Bilhan, o Zaavan the o Jaakan. Le Dišanoskre čhave sas o Uc the o Aran. 43 Kala hine o kraľa, save sas upral o Edom mek sigeder, sar sas andro Izrael kraľis: o Belas, čhavo le Beoriskro andral o foros Dinhaba. 44 Sar muľa o Belas, kraľinelas o Jobab, le Zerachoskro čhavo, andral e Bocra. 45 Sar muľa o Jobab, kraľinelas o Chušam andral e phuv Teman. 46 Sar muľa o Chušam, kraľinelas o Hadad, le Bedadoskro čhavo, savo zviťazinďa upral o Midijana pre moabiko phuv. Le Hadadoskro foros sas o Avit. 47 Sar muľa o Hadad, kraľinelas o Samlah andral e Masreka. 48 Sar muľa o Samlah, kraľinelas o Šaul andral o Rechobot paš o Baro paňi. 49 Sar muľa o Šaul, kraľinelas o Baal-Chanan, le Achboriskro čhavo. 50 Sar muľa o Baal-Chanan, kraľinelas o Hadad andral o foros Pau, leskri romňi sas e Mehetabel, e čhaj la Matredakri, e čhaj la Me-Zahabakri. 51 Sar muľa o Hadad, kala vodci ľidžanas o edomika kmeňi: o Timnas, o Alvah, o Jetet, 52 o Oholibamah, o Elah, o Pinon, 53 o Kenaz, o Teman, o Mibcar, 54 o Magdiel the o Iram.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk