Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

O Mojžiš leperel oda drom, sar o Izraeliti džanas prekal e pušťa

1 Kala hine o lava, so phenďa o Mojžiš savore Izraelitenge pro vichodos le Jordanostar pre pušťa, andre Araba pre aver sera paš o Suf, maškar o fori Paran the Tofel pal jekh sera a maškar o fori Laban, Chacerot the Di-Zahab pre aver sera.
2 O drom le Chorebostar dži paš e Kadeš-Barnea, so džal prekal o brehi le Seiroskre andre phuv Edom, ľikerel dešujekh (11) džives. 3 Pro ešebno džives andro dešujekhto (11.) čhon saranda (40.) berš paloda, sar avle avri andral o Egipt, phenďa o Mojžiš le Izraelitenge savoro, so leske prikazinďa o RAJ lenge te phenel. 4 Sas oda paloda, sar o RAJ zviťazinďa upral o amorejiko kraľis Sichon, savo bešelas andro Chešbon, a sar zviťazinďa andro Edrej upral o bašaňiko kraľis Og, savo bešelas andro Aštarot. 5 Andro Moab, pal o Jordan, chudňa o Mojžiš te vakerel kada zakonos: 6 „O RAJ, amaro Del, amenge pro Choreb phenďa: ‚Imar but bešen paš kada verchos. 7 Muken tumen pro drom a džan pro brehi le Amorejčanengre the andre savore fori andre dolina Araba – pro verchi the pre Šefela; the andro Negev the paš o moroskro brehos a džan andro Kanaan the andro Libanon dži paš o baro paňi Eufrat. 8 Dikhen, dav tumenge kadi phuv. Džan andre a zalen la! Oda hin odi phuv, pal savi o RAJ diňa lav la veraha, hoj la dela tumare dadenge, le Abrahamoske, le Izakoske, le Jakoboske a the lengre potomkenge.‘ “

Pal o sudci, sar sas ačhade

9 O Mojžiš phenďa le manušenge: „Andre oda časos, sar mek samas paš o verchos Sinaj, tumenge phenďom: ‚Na birinav man korkoro pal tumende te starinel.
10 O RAJ, tumaro Del, tumendar kerďa ajci but, hoj adadžives san imar ajci sar o čercheňa pro ňebos. 11 Mi del o RAJ, o Del tumare dadengro, hoj te aven ezerval buter, sar san akana, a mi požehňinel tumen avke, sar tumen diňa lav. 12 Ale sar šaj me birinav te zľidžal tumare pharipena a sar šaj rozsudzinav savoro korkoro? 13 Kiden tumenge avri andral dojekh kmeňos ajsen, so achaľon, hine goďaver a skušimen, a ačhavava len vodcenge upral tumende.‘ 14 Akor mange phenďan: ‚Oda, so phenes, hin mištes.‘ 15 Avke tumen ke ma anďan ole skušimen the goďavere muršen a me len ačhaďom vodcenge upral o ezeros, upral o šel, upral o penda the upral o deš murša. Ačhaďom the le kmeňengre vodcen. 16 Akor prikazinďom tumare sudcenge: ‚Šunen avri tumare phralen a sudzinen len čačipnaha, kajte pes vareko sudzinela peskre phraleha abo le cudzincoha, savo dživel maškar tumende. 17 Pro sudos ma ľikeren sudos paš ňikaste buter, ale šunen avri sakones jednakones, či oda ela cikno abo baro manuš. Ňikastar tumen ma daran, bo o sudos hin le Devleskro! Te na džanena te rozsudzinel korkore, aven oleha ke ma a me oda rozsudzinava.‘ 18 Akor tumenge phenďom savoro, so kampel te kerel.“

Pal o murša, so predikhle e phuv

19 „Paľis pes mukľam te džal dureder le verchostar Choreb a phirahas pal odi bari the strašno pušťa, sava dikhľan pro drom, sar džahas ko Amorejika brehi, avke sar amenge oda prikazinďa o RAJ, amaro Del, a dogeľam dži paš e Kadeš-Barnea.
20 Ode tumenge phenďom: ‚Doavľan ko Amorejika brehi, save amenge del o RAJ, amaro Del. 21 Dikhen, o RAJ, tumaro Del, tumenge diňa kadi phuv, so hiňi anglal tumende. Džan, zalen la, avke sar tumenge prikazinďa o RAJ, o Del tumare dadengro! Ma daran a ma izdran!‘ 22 Akor tumen savore avľan ke ma kaleha: ‚Bičhavas anglal muršen, save džana te predikhel e phuv, hoj amenge te phenen, save dromeha kampel te džal a andre save fori džaha te bešel.‘ 23 Oda, so kamľan, mange sas pre dzeka, vašoda maškar tumende kidňom avri dešuduje (12) muršen, po jekhes andral dojekh kmeňos. 24 On pes mukle te predikhel odi phuv, gele upre pro brehi a doavle dži andre dolina Eškol a predikhle la. 25 Paľis amenge ola murša ande ovocje, so odarik ile, a phende amenge: ‚Odi phuv, so amenge del o RAJ, amaro Del, hiňi lačhi.‘ “

Pal o napačaben le manušengro

26 „Ale vzburinďan tumen a na geľan odi phuv te zalel, sar tumenge prikazinďa o RAJ, tumaro Del.
27 Reptinenas andre tumare stani a vakerenas: ‚O RAJ amen iľa avri andral o Egipt ča vašoda, hoj amen te del le Amorejčanenge andro vasta a te murdarel amen. 28 Kaj oda amen džas? Daras pes, bo amare phrala amenge kerde tele e dzeka, sar phende: „O manuša ode hine zoraleder the učeder amendar a lengre fori hine zorale the ohradzimen dži o ňebos. Dikhľam ode the le obren, le Anakoskre potomken.“ ‘ 29 Akor tumenge phenďom: ‚Ma daran lendar a ma izdran! 30 O RAJ, tumaro Del, savo džal angle tumende, pes marela vaš tumenge, avke sar oda furt kerelas andro Egipt angle tumare jakha 31 a the pre pušťa. Ode dikhľan, hoj o RAJ, tumaro Del, tumen ľidžalas avke sar o dad peskre čhas, pal calo drom, medik na avľan pre kada than.‘ 32 No the avke na pačanas le RAJESKE, tumare Devleske, 33 savo angle tumende džalas rači sar o jagalo slupos a dživese sar e chmara, hoj prekal tumare tabora te arakhel thana a hoj tumenge te sikavel o drom, pal savo te džal. 34 Sar o RAJ šunďa, so tumen vakerenas, choľisaľiľa a la veraha diňa lav: 35 ‚Andral kada nalačho pokoleňje ňiko na džala andre kadi lačhi phuv, pal savi la veraha diňom lav, hoj la dava tumare dadenge. 36 Ča o Kaleb, o čhavo le Jefunoskro, džala andre. Ov mange sas cale jileha verno. Leske the leskre potomkenge dava kadi phuv, savi sas te predikhel.‘ 37 Vaš tumenge o RAJ choľisaľiľa the pre ma a phenďa: ‚Na džaha andre aňi tu. 38 Džala andre o Jozua, o čhavo le Nunoskro, tiro služobňikos. Zoraľar les, bo ov ľidžala le Izraeliten, hoj te zalen odi phuv, hoj te el lengri.‘ 39 Paľis o RAJ phenďa amenge savorenge: ‚Andre odi phuv džana tumare cikne čhavore, pal save phenenas, hoj ena zaile – tumare čhavore, save mek adadžives na džanen, so hin lačho a so na. Lenge la dava a on la zalena. 40 Ale tumen pes visaren a džan pale pre pušťa le dromeha ko Lolo moros.‘ 41 Tumen mange odphenďan: ‚Kerďam binos anglo RAJ. Džas a maras pes avke, sar amenge prikazinďa o RAJ, amaro Del.‘ Paľis pes sako tumendar pripravinďa pro mariben a gondoľinďa peske, hoj ela lokes te džal pro brehengre phuva. 42 Ale o RAJ mange phenďa: ‚Phen lenge, hoj pes te na džan te marel, bo me na avava lenca a lengre ňeprijaťeľa upral lende zviťazinena.‘ 43 Me tumenge oda phenďom, no tumen the avke na šunďan. Vzburinďan tumen le RAJESKRE prikaziske a geľan tumare baripnaha pro brehengre phuva. 44 Paľis džanas pre tumende o Amorejčana, save bešenas pre ola thana. Denašenas pal tumende sar o včeli a roztradle tumen le Seirostar dži paš e Chorma. 45 Sar avľan pale, rovenas anglo RAJ. Ov tumen na šunďa avri a na diňa pes ke tumende anglal. 46 Vašoda mušinďan te ačhel andro Kadeš ajci but časos, keci ode dživenas.“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk