Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

La khangerake the lakere čhavenge

1 Me o phureder: la Raňakea, so hiňi avri kidňi le Devlestar, the lakere čhavenge, saven čačes kamav - a na ča me korkoro, ale the savore so prindžarde o čačipen -
2 vaš o čačipen, so ačhel andre amende a ela amenca pro furt. 3 Mi el amenca o lačhipen le Devleskere jilestar, the o smirom khatal o Del amaro Dad the khatal o Raj Ježiš Kristus, o Čhavo le Dadeskero, andro čačipen the andro kamiben. 4 Igen radisaľiľom hoj arakhľom tire čhavendar ajsen, so phiren andro čačipen avke sar chudňam o prikazaňie le Dadestar. 5 Akana, Raňije, na pisinav tuke nevo prikazaňie, ale oda, so amen sas ešebnovarestar. Mangav tut, hoj te kamas jekh avren. 6 A o kamiben hin oda, hoj te phiras andre leskere prikazaňia. A oda prikazaňie hin te phirel andro kamiben, avke sar šunďan ešebnovarestar. 7 Bo andro svetos avle but klamara, so na viznavinen, hoj o Ježiš Kristus avľa andro ťelos: ajso manuš hino klamaris the o antikrist. 8 Den pre tumende pozoris, hoj te na našaven oda pre soste kerenas, ale hoj te chuden calo počiňiben. 9 Ole manušes nane o Del, ko džal dureder a na ačhel andro sikaviben le Kristoskero, ale ko ačhel andro sikaviben le Kristoskero, oles hin the o Dad the o Čhavo. 10 Te vareko avel ke tumende a na anel kada sikaviben, ma prilen les andro kher, aňi leske ma paľikeren. 11 Bo oda, ko leske paľikerel, lel pre peste leskere nalačhe skutki. 12 Hin man but, so tumenge te pisinel, ale na kamav pro papiris la tintaha. Bo pačav hoj avava ke tumende a vakeraha jekh avreha, a avke ela amaro radišagos pherdo. 13 O čhave tira pheňakere, so hiňi kidňi avri le Devlestar, tuke bičhaven paľikeriben.Amen.