1. kapitola

O Jonaš denašel het le Devlestar

1 O lav le RAJESKRO avľa ko Jonaš, ko čhavo le Amitajoskro:
2 „Ušťi a dža andre oda baro foros Ninive a vaker pre leste zorales, bo leskro nalačhipen avľa dži upre anglal mande.“ 3 Ale o Jonaš ušťiľa, hoj te denašel het le RAJESTAR andro Taršiš. Geľa tele andre Joppa, kaj arakhľa loďa, savi ode džalas. Počinďa vaš o drom a geľa andre loďa, hoj lenca te džal het le RAJESTAR andro Taršiš. 4 Ale o RAJ bičhaďa zoraľi balvaj pro moros a avľa bari burka a imar dičholas, hoj e loďa rozperela. 5 O namorňika pre loďa pes daranas a chudle sako te vičinel pre peskro del. Chudle te čhivkerel andro moros o veci andral e loďa, hoj te el lokeder. Ale o Jonaš peske geľa tele andre loďa te pašľol a zorales zasuča. 6 Avľa paš leste o kapitanos la loďakro a phenďa leske: „Sar šaj soves? Ušťi, vičin ke tiro Del! Či peske pre amende na leperela, hoj te na meras.“ 7 Akor o namorňika peske phende: „Aven, čhivas o losi a dodžanaha pes, ko hin oda, angle kaste pes ačhiľa kada nalačhipen.“ Avke čhide o losi a o losos peľa pro Jonaš. 8 Phučle lestar: „Akana amenge phen, soske pre amende avľa kada nalačhipen? Savi hin tiri buči a khatar sal? Andral savi phuv the narodos sal?“ 9 O Jonaš lenge phenďa: „Me som Hebrejis a lašarav le RAJES, le ňeboskre Devles, savo stvorinďa o moros the e phuv.“ 10 Akor ola murša igen predaranďile a phende leske: „S'oda kerďal?“ Dodžanle pes, hoj denašel le RAJESTAR, bo o Jonaš lenge oda phenďa. 11 Phučle lestar: „So amenge kampel tuha te kerel, hoj te preačhel e burka pro moros?“ Bo o moroskre vlni pes hazdenas upre furt buter a buter. 12 Ov lenge phenďa: „Chuden man a čhiven man andro moros a o moros peske bešela tele. Bo džanav, hoj angle mande pre tumende avľa kadi bari burka.“ 13 Ale o murša veslinenas savora zoraha, hoj pes te dochuden la loďaha pre šuki phuv. No na delas pes, bo o moroskre vlni pes hazdenas upre furt buter a buter. 14 Akor vičinenas pro RAJ: „Jaj, Devla! Ma domuk, hoj te meras vaš o dživipen kale manušeskro! Ma rachin amenge e vina vaš oda manuš! Se tu sal o RAJ a kerďal avke, sar tuke sas pre dzeka.“ 15 Paľis ile le Jonaš, čhide les andro moros a o moroskre vlni peske bešle tele. 16 Akor ola murša chudle igen te daral le RAJESTAR, obetinde leske obeta a denas les veri.