Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

1. kapitola

O David pes dodžanel pal o meriben le Sauloskro

1 Pal o meriben le Sauloskro o David avľa pale andral o mariben, andre savo domarďa le Amaleken, a ačhiľa duj džives andro Ciklag.
2 Pro trito džives avľa ko David jekh murš andral le Sauloskro taboris. Leskre gada sas čhingerde a pro šero les sas o prachos. Sar avľa ko David, peľa pro khoča anglal leste. 3 A o David lestar phučľa: „Khatar aves?“ „Denašľom andral o izraeliko taboris,“ ov odphenďa le Davidoske. 4 „Phen mange, so pes ačhiľa?“ phučľa lestar o David. „O murša denašle andral o mariben,“ ov odphenďa. „But lendar pele a mule. Muľa the o Saul the leskro čhavo o Jonatan.“ 5 O David mek phučľa le terne muršestar: „Sar džanes, hoj o Saul the leskro čhavo o Jonatan mule?“ 6 O terno murš leske odphenďa: „Somas pro verchos Gilboa a dikhľom, sar o Saul pes predemel la kopijaha a o murša pro verdana the pro graja les dochuden. 7 Sar pes o Saul visarďa, dikhľa man a vičinďa man. A me phenďom: ‚Kade som!‘ 8 Ov mandar phučľa: ‚Ko sal tu?‘ Odphenďom: ‚Me som Amalekos.‘ 9 Paľis mange phenďa: ‚Av kade paš ma a murdar man, bo mek dživav, ale hin man bare dukha.‘ 10 Avke geľom paš leste a murdarďom les, bo džanavas, hoj ola dukha imar na predživela. Paľis leske iľom tele e koruna pal o šero the o naramkos pal o vasta a anďom oda tuke, rajeja miro.“ 11 Sar o David oda šunďa, takoj pre peste čhingerďa o gada a kerde oda the leskre murša, save sas leha. 12 Andre bari žaľa rovenas a poscinenas pes dži rači vaš o Saul the vaš leskro čhavo Jonatan; vaš calo Izrael the vaš o manuša le RAJESKRE, bo sas murdarde andro mariben. 13 Androda o David phučľa ole terne muršestar: „Khatar sal?“ Ov odphenďa: „Me som jekhe Amalekoskro čhavo, cudzincos, savo bešav andre tumari phuv.“ 14 Avke o David lestar phučľa: „Sar tut opovažinďal te thovel tiro vast a te murdarel le RAJESKRE pomazimen kraľis?“ 15 Paľis o David vičinďa jekhes peskre terne muršendar a prikazinďa leske: „Av kade a murdar les.“ Avke ov geľa a murdarďa les. 16 Bo o David phenďa: „Tiro rat mi perel pre tiro šero! Bo korkoro tut pridžanľal, hoj murdarďal oles, kas o RAJ pomazinďa kraľiske upral o Izrael.“

Le Davidoskri žaľakri giľi

17 Avke o David giľaďa žaľakri giľi prekal o Saul the prekal leskro čhavo Jonatan.
18 Vičinďa la „E Giľi pal o lukos“ a prikazinďa le Judaskre manušenge, hoj pes la te sikaven. Hiňi pisimen andro zvitkos le Jašariskro. 19 „Ó, Izrael, tiro baripen the radišagos akana pašľon pro brehi! Ó, sar pele ola zorale murša! 20 Ma vakeren pal oda andro Gat, aňi ma rozľidžan oda pal o uľici andro Aškalon, hoj te na radisaľon o čhaja le Filišťincengre; o čhaja olengre, ko nane obrezimen, hoj te na asan. 21 Tumen, verchale, so san andre Gilboa: Te na tumen cinďarel e rosa aňi te na del o brišind pre tumende, aňi o maľi te na den o uľipen, bo ode sas andre meľarde o šťiti le zorale muršengre a o šťitos le Sauloskro imar nane buter makhlo le olejoha, 22 ale le rateha the le zorale muršengre žiroha, save mule. O lukos le Jonatanoskro šoha na našaďa peskro cieľos a e šabľa le Sauloskri sas furt čaľarďi leskre ňeprijaťeľendar. 23 Ajse šukar the igen vzacna sas o Saul the o Jonatan; aňi o meriben len našťi rozďelinďa. On sas richleder sar o orli a zoraleder sar o ľevi. 24 Čhajale le Izraeloskre, roven upral o Saul! Ov tumen urelas andro purpurova gada le šukar pochtanestar; le somnakune vecenca tumenge len šukaľarelas. 25 Ó, sar pele o zorale murša andro mariben! Pre tire uče thana pašľol o Jonatan mulo! 26 Bari žaľa man hin pal tu, Jonatan, phraloro miro. Salas mange igen vzacno a tiro kamiben ke mande sas igen šukar, feder sar o kamiben le džuvľengro. 27 Ó, sar pele o zorale murša! O maribnaskre zbraňe sas zňičimen!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk