1. kapitola

O RAJ phenel, hoj pale te ačhaven o Chramos

1 Ešebno džives andro šovto čhon andro dujto berš, sar kraľinelas o Darius, o prorokos Haggeus phenďa o lav le RAJESKRO le Zerubabeloske the le Jošuaske. Akor o Zerubabel, o čhavo le Šealtieloskro, sas vodcas andre Judsko a o Jošuas, o čhavo le Jehocadakoskro, sas o nekbareder rašaj.
2 Kada phenel o Nekzoraleder RAJ: „Kala manuša phenen: ‚Mek na avľa o časos te ačhavel pale le RAJESKRO Chramos.‘ “ 3 Avke o RAJ phenďa prekal o Haggeus kada: 4 „Či prekal tumende imar hin o časos, hoj te bešen andre tumare barvale khera, a miro Chramos hino zamuklo?“ 5 Vašoda akana phenel o Nekzoraleder RAJ: „Gondoľinen mištes pal oda, so keren. 6 Sadzinenas but, ale skidenas frima. Chanas, ale na dočaľonas. Pijenas mol, ale na sas tumen dos. Urenas pre tumende o gada, ale na roztačonas lendar. Oda, ko peske zarodelas love, thovelas len andre chevaľi žeba.“ 7 Kavke akana phenel o Nekzoraleder RAJ: „Gondoľinen mištes pal oda, so keren. 8 Džan andro veša upre pro verchi, anen odarik kašta a ačhaven pale miro Chramos. Oda Chramos mange ela pre dzeka a avava oslavimen,“ phenel o RAJ. 9 „Tumen užarenas, hoj skidena upre but, ale skidňan frima. Sar oda anďan khere, me oda rozphurdľom. A soske?“ phučel o Nekzoraleder RAJ. „Bo miro Chramos hino zamuklo. Sakoneske tumendar džal ča pal peskro kher. 10 Vašoda pes tumenge zaphandle o chmari a na del o brišind, a pre phuv na barol ňič. 11 Diňom e bokh pre phuv the pro verchi, pro zrnos the pro muštos, pro olejos the pre savoreste, so barol pre phuv, pro manuš the pro dobitkos a oda, pre soste kerenas buči tumare vastenca, na barola.“ 12 Akor o Zerubabel, o Jošua the savore okla manuša kerde oda, so lenge phenďa o RAJ, lengro Del. Šunde the le prorokos Haggeus, bo les bičhaďa o RAJ, lengro Del. A o manuša pes daranas le RAJESTAR. 13 Paľis le RAJESKRO poslos o Haggeus phenďa le manušenge, so phenel o RAJ: „Me, o RAJ, som tumenca.“ 14 Paľis o RAJ zoraľarďa pro duchos le judske vodcas le Zerubabel, le nekbareder rašas le Jošuas, the savore okle manušen. Akor pes mukle andre buči, hoj te ačhaven pale o Chramos le Nekzoraleder RAJESKRO, lengre Devleskro. 15 Oda sas pro bišuštarto (24.) džives andro šovto čhon, andre dujto berš, sar kraľinelas o Darius.