Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

O Bakroro phundravel o pečaťe

1 Dikhľom sar phundraďa o Bakroro jekh le efta pečaťendar a šunďom jekha le džide bitosťendar te vakerel perumoskere hangoha: “Av!”
2 Me dikhľom a ode sas jekh parno graj a oles, ko upre bešelas, sas jekh lukos. Sas leske diňi e koruna a geľa hoj te ňerinel ( zviťazinel), bo ov imar buterval ňerinďa. 3 Sar phundraďa e dujto pečať, šunďom sar e dujto džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” 4 A aver graj avľa avri, jagalo-lolo, a diňa pes oleske so upre bešelas, hoj te lel o smirom pal e phuv, hoj pes o manuša jekh avres te murdaren. A diňa pes leske jekh bari šabľa. 5 Sar phundraďa e trito pečať, šunďom sar e trito džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” Dikhľom a ode sas jekh kalo graj a oda, ko upre bešelas, ľikerelas andro vast e vaha. 6 A šunďom jekh hangos maškar ola štar džide bitosťi, so phenelas: “Jepaš kilos žužoďiv ( zrnos), vaš jekhe dživeseskero počiňiben a kilos the jepaš jačmeňis thiš vaš ajci, ale o olejis the e mol ma musar!” 7 Sar phundraďa e štarto pečať, šunďom o hangos sar e štarto džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” 8 Dikhľom a ode sas jekh šivo graj a oda, ko upre bešelas, pes vičhinelas o Meriben. A o Peklos džalas jekhetane pal leste. Diňa pes len e zor upral jekh štvrťina la phuvatar, hoj te murdarel la šabľaha, la bokhaha, le meribnaskere nasvaľibnaha, the le dzive džvirenca pre phuv. 9 Sar phundraďa e pandžto pečať, dikhľom tel o oltaris o duše ole manušengere so sas murdarde vaš o lav le Devleskero the vaš o sveďectvo so ľikerenas. 10 Vriskinenas zorale hangoha a phenenas: “Zoralo Rajeja, sentno the čačipnaskero, kana imar sudzineha ole manušen pre phuv vaš oda, hoj amen murdarde?” 11 A dojekheske lendar sas dine džinďarde parne gada a sas lenge phendo hoj mek sikra te odpočovinen, medik na ena murdarde the lengere phrala, so lenca služinenas, bo the on mušinen te avel murdarde. 12 Sar phundraďa e šovto pečať, dikhľom hoj e phuv chudňa igen te razisaľol, o kham kaľiľa andre a o čhon sas calo sar rat. 13 A o ňeboskere čercheňa perenas pre phuv, avke sar pal o figovňikos peren tele o figi, te pre leste phurdel e zoraľi balvaj a razinel leha. 14 O ňebos pes scirdňa andre sar zapačardo papiris a savore verchi the ostrovi pes čalade pal peskere thana. 15 O kraľa pre phuv, o bare manuša, o barvale, o generala, o zorale, o otroka the o slobodne pes garude andro jaskiňi the andro skali le verchengere 16 a phenenas le verchenge the le skalenge: “Peren pre amende a zaučaren amen anglal oda ko bešel pro tronos the anglal e choľi le Bakroreskeri! 17 Bo avľa oda baro džives lengera choľakero a ko šaj obačhel?”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk