Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

O Bakroro phundravel o pečaťe

1 Dikhľom sar phundraďa o Bakroro jekh le efta pečaťendar a šunďom jekha le džide bitosťendar te vakerel perumoskere hangoha: “Av!”
2 Me dikhľom a ode sas jekh parno graj a oles, ko upre bešelas, sas jekh lukos. Sas leske diňi e koruna a geľa hoj te ňerinel ( zviťazinel), bo ov imar buterval ňerinďa. 3 Sar phundraďa e dujto pečať, šunďom sar e dujto džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” 4 A aver graj avľa avri, jagalo-lolo, a diňa pes oleske so upre bešelas, hoj te lel o smirom pal e phuv, hoj pes o manuša jekh avres te murdaren. A diňa pes leske jekh bari šabľa. 5 Sar phundraďa e trito pečať, šunďom sar e trito džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” Dikhľom a ode sas jekh kalo graj a oda, ko upre bešelas, ľikerelas andro vast e vaha. 6 A šunďom jekh hangos maškar ola štar džide bitosťi, so phenelas: “Jepaš kilos žužoďiv ( zrnos), vaš jekhe dživeseskero počiňiben a kilos the jepaš jačmeňis thiš vaš ajci, ale o olejis the e mol ma musar!” 7 Sar phundraďa e štarto pečať, šunďom o hangos sar e štarto džiďi bitosťa vakerelas: “Av!” 8 Dikhľom a ode sas jekh šivo graj a oda, ko upre bešelas, pes vičhinelas o Meriben. A o Peklos džalas jekhetane pal leste. Diňa pes len e zor upral jekh štvrťina la phuvatar, hoj te murdarel la šabľaha, la bokhaha, le meribnaskere nasvaľibnaha, the le dzive džvirenca pre phuv. 9 Sar phundraďa e pandžto pečať, dikhľom tel o oltaris o duše ole manušengere so sas murdarde vaš o lav le Devleskero the vaš o sveďectvo so ľikerenas. 10 Vriskinenas zorale hangoha a phenenas: “Zoralo Rajeja, sentno the čačipnaskero, kana imar sudzineha ole manušen pre phuv vaš oda, hoj amen murdarde?” 11 A dojekheske lendar sas dine džinďarde parne gada a sas lenge phendo hoj mek sikra te odpočovinen, medik na ena murdarde the lengere phrala, so lenca služinenas, bo the on mušinen te avel murdarde. 12 Sar phundraďa e šovto pečať, dikhľom hoj e phuv chudňa igen te razisaľol, o kham kaľiľa andre a o čhon sas calo sar rat. 13 A o ňeboskere čercheňa perenas pre phuv, avke sar pal o figovňikos peren tele o figi, te pre leste phurdel e zoraľi balvaj a razinel leha. 14 O ňebos pes scirdňa andre sar zapačardo papiris a savore verchi the ostrovi pes čalade pal peskere thana. 15 O kraľa pre phuv, o bare manuša, o barvale, o generala, o zorale, o otroka the o slobodne pes garude andro jaskiňi the andro skali le verchengere 16 a phenenas le verchenge the le skalenge: “Peren pre amende a zaučaren amen anglal oda ko bešel pro tronos the anglal e choľi le Bakroreskeri! 17 Bo avľa oda baro džives lengera choľakero a ko šaj obačhel?”