Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

O šukariben andro ňebos

1 Paľis dikhľom a dikh, o vudar sas phundrado pro ňebos. A oda ešebno hangos, so šunďom sar o hangos la trubakero manca vakerelas a phenďa: “Av kade upre, a me tuke sikavava so pes mušinela paľis te ačhel.”
2 A takoj somas andro duchos. Dikh, o tronos ačhelas pro ňebos a pro tronos vareko bešelas. 3 Oda, ko bešelas pre oda tronos, dičholas avri sar o bar jaspis the sardis a pašal o tronos sas e duha, so dičholas avri sar o smaragdos. 4 Pašal o tronos ačhenas bišuštar (24) troni a pro troni dikhľom te bešel bišuštar (24) phuren. Sas urde andro parne gada a pro šere len sas o somnakune koruni. 5 Andral o tronos avenas avri o bleski the o perumi the o hangi a anglo tronos labonas efta jagale lampaša, so hin o efta duchi le Devleskere. 6 A anglo tronos sas ajso vareso sar cakluno moros, so dičholas avri sar krištalos. A maškar o tronos the pašal o tronos sas štar džide bitosťi, saven sas pherdo jakha anglunestar the palunestar. 7 Ešebno džiďi bitosť marelas pro ľevos; dujto džiďi bitosť marelas pre gurumňori; la tritona bitosť sas ajso muj sar le manušes; a štarto džiďi bitosť marelas pro orlos so leťinel. 8 Štar džide bitosťi a dojekha lendar sas po šov kridli a pašal peste the andrunestar len sas pherdo jakha. A na preačhen aňi dživese aňi rači te giľavel:“Sentno, sentno, sentno hin o Raj, o Del saves hin savori zor,oda ko sas, ko hin, the ko avela.” 9 A sar dine o džide bitosťi o baripen, e pačiv the o paľikeriben oleske, so bešel pro tronos a dživel pro furt, 10 akor pele o bišuštar (24) phure anglal oda ko bešel pro tronos a banďile anglal o džido pro furt. A čhide peskere koruni anglo tronos a phende: 11 “Tu sal hodno, Rajeja amaro Devla, te lel o baripen, e pačiv the e zor. Bo tu kerďal savore veci a vaš oda dživen the hine, bo tu kamehas.”