Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Andro nevo Jeruzalem

1 Sikaďa mange žužo baro paňi, o paňi le dživipnaskero, so blišťisaľolas sar o krištalos. A avelas avri andral le Devleskero the le Bakroreskero tronos
2 a džalas maškar e uľica le foroskeri. A pal o soduj seri le paňeske sas o stromos le dživipnaskero, so anel dešuduvar beršeste ovocje. Sako čhon del peskero ovocje a o prajti pal o stromos hin pro sasťipen le narodenge. 3 Imar na ela ňič prekošlo, ale le Devleskero the le Bakroreskero tronos ela andre leste a leskere služobňika leske služinena. 4 Dikhena leskero muj a leskero nav ela pre lengere čekata. 5 E rat imar na ela, na kampela lenge o svetlos la lampatar aňi le khamestar, bo o Raj, o Del, ela lengero svetlos. A on kraľinena pro furt a furt.

O Ježiš avela sig

6 A phenďa mange o aňjelos: “Kala lava hine pačivale the čačipnaskere. O Raj, o Del so del le proroken peskere Duchos, bičhaďa peskere aňjelos, hoj te sikavel peskere služobňikenge so pes mušinela sig te ačhel.”
7 A o Ježiš phenel: “Dikh, avava sig!” Bachtalo hino oda ko doľikerel o prorocke lava kala kňižkakere.” 8 Me, o Jan, oda dikhľom the šunďom. Sar oda dikhľom the šunďom, peľom tel o pindre le aňjeloske so mange oda sikavelas, hoj les te bararav. 9 Ale ov mange phenďa: “Dikh, ma ker ada! Bo the me služinav le Devleske avke sar tu the tire phrala, o proroka the ola so doľikeren o lava kala kňižkakere. Anglo Del banďuv!” 10 A phenďa mange: “Ma zapečaťin andre o prorocke lava andral kadi kňižka, bo e ora hiňi pašes! 11 Ko kerel o nalačhipen, mi kerel o nalačhipen dureder; o melalo pes mi meľarel dureder; o čačipnaskero mi kerel dureder o čačipen a o sentno pes mi žužarel dureder.” 12 “Dikh!” phenel o Ježiš. “Avava sig a miro počiňiben manca, hoj te počinav sakoneske pal oda, sar kerelas. 13 Me som e Alfa the Omega, o Ešebno the o Posledno, oda ko savoro chudel te kerel a the savoro dokerel. 14 Bachtale hine ola, so peske rajbinen o gada. Len ela pravos kijo stromos le dživipnaskero a šaj džana andro foros prekal o brani. 15 Ale avri ačhena o rikone, o čarodejňika the ola so keren o lubipen, so murdaren, so služinen le sochenge the sako, ko rado dikhel o klamišagos the savore klamara. 16 Me, o Ježiš, bičhaďom mire aňjelos hoj tumenge te vakerel avri kala veci pal o khangera. Me som o koreňis andral o pokoleňie le Davidoskero, e jasno tosarutňi čercheň.” 17 O Duchos the e terňi phenen: “Av!” Oda, ko šunel, mi phenel: “Av!” Ko hino smedno, mi avel; ko kamel, mi lel peske o džido paňi hijaba. 18 Me dosvedčinav sakoneske ko šunel o prorocke lava andral kadi kňižka: te na vareso kije kala lava dothovel, bo oleske o Del dothovela o dukha so hin pisimen andre kadi kňižka. 19 A te vareko odlela kale prorocke lavendar andral kadi kňižka, oleske o Del odlela leskero kotor pal o stromos le dživipnaskero the le sentne forostar, pal save hin pisimen andre kadi kňižka. 20 Oda, ko dosvedčinel kala veci, phenel: “He, avava sig!” Amen! Av, Rajeja Ježiš! 21 O lačhipen le Rajeskero le Ježišoskero mi el tumenca! Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk