Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

O aňjelos phandel le benges

1 Dikhľom le aňjelos, so avelas tele andral o ňebos. Les sas e kleja andral odi bari chev a andro vast les sas baro lancos.
2 A chudňa le drakos, ole phure sapes so hin o beng the o Satan, a phandľa les andre pro ezeros berša. 3 Čhiďa les andre odi bari chev a zaphandľa a zapečaťinďa la andre, hoj imar buter te na odcirdel le manušen le Devlestar, medik na predžana o ezeros berša. A paľis mušinel te avel premuklo pro cikno časos ( ideos).

Ešebno uščiben andral o meriben

4 Dikhľom o troni a bešle peske upre ola so chudle e zor te sudzinel. Dikhľom the o duše ole dženengere, so lenge sas odčhinde o šere vaš o sveďectvo le Ježišoskero the vaš o lav le Devleskero. Oda sas ola so na banďile anglal e šelma aňi anglal lakero obrazis a na priile o znameňje pre peskero čekat aňi pre peskero vast. Obdžiďile a kraľinenas le Kristoha ezeros berša.
5 Kada hin o ešebno uščiben andral o meriben. Ale okla aver mule na obdžiďile medik na predžana o ezeros berša. 6 Bachtalo the sentno hin oda, kas o Del uštaďa andro ešebno uščiben. Ole dženen o dujto meriben našči kerel ňič. Ale ena o rašaja le Devleske the le Kristoske a leha kraľinena ezeros berša.

O beng prekhelel

7 Sar predžana ola ezeros berša, ela rozphandlo o Satan a premuklo andral peskeri bertena.
8 Avela avri hoj te diliňarel andre le naroden so hine pro štar agora pre phuv, e Goga the e Magoga, hoj len te skidel andro mariben. Ena ajci but sar e moroskeri poši. 9 Dikhľom sar gele pal caľi phuv a zaile andre o taboris le sentnengero the o foros so o Del kamel. Ale avľa tele e jag andral o ňebos a zlabarďa len. 10 O beng, so len diliňarelas, sas čhido andro jagalo the sirakero jazeros, kaj hiňi the e šelma the o falošno prorokos. Ode ena mučimen rat-džives pro furt a furt.

O sudno džives

11 Dikhľom baro parno tronos the oles ko upre bešelas. E phuv the o ňebos anglal leste denašľa a na sas prekal lende than.
12 A dikhľom le mulen, le ciknen the le baren, te ačhel anglo tronos le Devleskero. A phundrade pes o kňižki a phundraďa pes the aver kňižka, e kňižka le dživipnaskeri. O mule sas sudzimen pal oda, so sas pisimen andro kňižki, pal oda so kerenas. 13 O moros diňa avri peskere mulen so sas andre leste; o meriben the o peklos dine le mulen so sas andre lende, a sako sas sudzimen pal oda, so kerelas. 14 O meriben the o peklos sas čhide andre oda jagalo jazeros. Kada jagalo jazeros hin oda dujto meriben. 15 A te varekaskero nav na sas pisimen andre kňižka le dživipnaskeri, sas čhido andro jagalo jazeros.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk