Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

O aňjelos phandel le benges

1 Dikhľom le aňjelos, so avelas tele andral o ňebos. Les sas e kleja andral odi bari chev a andro vast les sas baro lancos.
2 A chudňa le drakos, ole phure sapes so hin o beng the o Satan, a phandľa les andre pro ezeros berša. 3 Čhiďa les andre odi bari chev a zaphandľa a zapečaťinďa la andre, hoj imar buter te na odcirdel le manušen le Devlestar, medik na predžana o ezeros berša. A paľis mušinel te avel premuklo pro cikno časos ( ideos).

Ešebno uščiben andral o meriben

4 Dikhľom o troni a bešle peske upre ola so chudle e zor te sudzinel. Dikhľom the o duše ole dženengere, so lenge sas odčhinde o šere vaš o sveďectvo le Ježišoskero the vaš o lav le Devleskero. Oda sas ola so na banďile anglal e šelma aňi anglal lakero obrazis a na priile o znameňje pre peskero čekat aňi pre peskero vast. Obdžiďile a kraľinenas le Kristoha ezeros berša.
5 Kada hin o ešebno uščiben andral o meriben. Ale okla aver mule na obdžiďile medik na predžana o ezeros berša. 6 Bachtalo the sentno hin oda, kas o Del uštaďa andro ešebno uščiben. Ole dženen o dujto meriben našči kerel ňič. Ale ena o rašaja le Devleske the le Kristoske a leha kraľinena ezeros berša.

O beng prekhelel

7 Sar predžana ola ezeros berša, ela rozphandlo o Satan a premuklo andral peskeri bertena.
8 Avela avri hoj te diliňarel andre le naroden so hine pro štar agora pre phuv, e Goga the e Magoga, hoj len te skidel andro mariben. Ena ajci but sar e moroskeri poši. 9 Dikhľom sar gele pal caľi phuv a zaile andre o taboris le sentnengero the o foros so o Del kamel. Ale avľa tele e jag andral o ňebos a zlabarďa len. 10 O beng, so len diliňarelas, sas čhido andro jagalo the sirakero jazeros, kaj hiňi the e šelma the o falošno prorokos. Ode ena mučimen rat-džives pro furt a furt.

O sudno džives

11 Dikhľom baro parno tronos the oles ko upre bešelas. E phuv the o ňebos anglal leste denašľa a na sas prekal lende than.
12 A dikhľom le mulen, le ciknen the le baren, te ačhel anglo tronos le Devleskero. A phundrade pes o kňižki a phundraďa pes the aver kňižka, e kňižka le dživipnaskeri. O mule sas sudzimen pal oda, so sas pisimen andro kňižki, pal oda so kerenas. 13 O moros diňa avri peskere mulen so sas andre leste; o meriben the o peklos dine le mulen so sas andre lende, a sako sas sudzimen pal oda, so kerelas. 14 O meriben the o peklos sas čhide andre oda jagalo jazeros. Kada jagalo jazeros hin oda dujto meriben. 15 A te varekaskero nav na sas pisimen andre kňižka le dživipnaskeri, sas čhido andro jagalo jazeros.