Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

O Bakroro ňerinel (*zviťazinel) upral e šelma

1 Avľa jekh ole efta aňjelendar, saven sas ola efta kuča, prevakerďa manca a phenďa mange: “Av a sikavava tuke sar odsudzinava ola bara lubňa so bešel pro but paňa.
2 Laha kerenas o lubipen la phuvakere kraľa a ola, so bešenas pre phuv, mačonas lakera lubikaňa moľatar.” 3 A ľigenďa man andro duchos pre pušťa. Dikhľom la džuvľa, savi bešelas pre ľoľi šelma. Pre odi šelma sas pherdo nava so pes ruhinenas le Devleske a sas la efta šere the deš rohi. 4 E džuvľi sas urďi andro fijalove the lole gada a sas avrišukaľarďi le somnakaha, le dragane barenca the le perlenca. Andro vast la sas o somnakuno poharis, pherdo le džungipnaha the la meľaha lakere lubipnastar. 5 Pro čekat la sas pisimen nav, so hin o garuďipen: O BARO BABILON E DAJ LE LUBŇENGERI THE LE DŽUNGIPNASKERI PRE PHUV. 6 A dikhľom la džuvľa, hoj sas mači le Devleskere manušengere ratestar the le ratestar le Ježišoskere švedkengere. Sar la dikhľom, igen man čudaľinavas. 7 O aňjelos mange phenďa: “Soske tut čudaľines? Me tuke phenava o garuďipen la džuvľakero the la šelmakero so la ľidžal a sava hin efta šere the deš rohi. 8 E šelma, sava dikhľal, sas, a nane, ale avela avri andral e bari chev a džala andro večno našaďipen. Ola, so bešen pre phuv, so lengere nava nane pisimen andre kňižka le dživipnaskeri kanastar sas kerdo o svetos, čudaľinena pes sar dikhena la šelma, hoj sas a akana nane, no mek pale avela. 9 Pre kada kampel bari goďi: o efta šere hin o efta verchi, pre save bešel e džuvľi. A hin efta kraľa: 10 pandž lendar sas murdarde, jekh hin a oda dujto mek na avľa. Sar avela, mušinela te kraľinel ča pro frima časos ( ideos). 11 E šelma, so sas a nane, the oj korkori hiňi ochtoto kraľis. Hiňi ole eftendar a džal andro našaďipen. 12 O deš rohi, so dikhľal, hin o deš kraľa save mek na chudle o kraľišagos, ale chudena e zor te kraľinel pre jekh ora jekhetane la šelmaha. 13 Len hin jekh gondoľišagos a peskeri zor the peskero rajipen dena la šelmake. 14 On pes marena le Bakroreha a o Bakroro upral lende ňerinela, bo ov hino o Raj le rajenge a o Kraľis le kraľenge. A leha sas the o vičhimen, o avrikidle the o pačivale manuša.” 15 Phenďa mange: “Ola paňa so dikhľal, hoj odi džuvľi upre bešel, hin o manuša, o nipi, o narodi the o čhiba. 16 E šelma the o deš rohi so dikhľal, našči avri ačhena ola džuvľa so kerel o lubipen. Čhivena la tele, mukena la langa, chana lakero mas a la jagaha la zlabarena. 17 Bo oda o Del lenge thoďa andro jilo, hoj te keren oda so ov kamel, hoj jekhetane te den peskero kraľišagos la šelmake, medik pes na ačhena o lava le Devleskere. 18 Odi džuvľi, sava dikhľal, hin oda baro foros savo kraľinel upral savore kraľa pre phuv.”
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk