Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

O Bakroro ňerinel (*zviťazinel) upral e šelma

1 Avľa jekh ole efta aňjelendar, saven sas ola efta kuča, prevakerďa manca a phenďa mange: “Av a sikavava tuke sar odsudzinava ola bara lubňa so bešel pro but paňa.
2 Laha kerenas o lubipen la phuvakere kraľa a ola, so bešenas pre phuv, mačonas lakera lubikaňa moľatar.” 3 A ľigenďa man andro duchos pre pušťa. Dikhľom la džuvľa, savi bešelas pre ľoľi šelma. Pre odi šelma sas pherdo nava so pes ruhinenas le Devleske a sas la efta šere the deš rohi. 4 E džuvľi sas urďi andro fijalove the lole gada a sas avrišukaľarďi le somnakaha, le dragane barenca the le perlenca. Andro vast la sas o somnakuno poharis, pherdo le džungipnaha the la meľaha lakere lubipnastar. 5 Pro čekat la sas pisimen nav, so hin o garuďipen: O BARO BABILON E DAJ LE LUBŇENGERI THE LE DŽUNGIPNASKERI PRE PHUV. 6 A dikhľom la džuvľa, hoj sas mači le Devleskere manušengere ratestar the le ratestar le Ježišoskere švedkengere. Sar la dikhľom, igen man čudaľinavas. 7 O aňjelos mange phenďa: “Soske tut čudaľines? Me tuke phenava o garuďipen la džuvľakero the la šelmakero so la ľidžal a sava hin efta šere the deš rohi. 8 E šelma, sava dikhľal, sas, a nane, ale avela avri andral e bari chev a džala andro večno našaďipen. Ola, so bešen pre phuv, so lengere nava nane pisimen andre kňižka le dživipnaskeri kanastar sas kerdo o svetos, čudaľinena pes sar dikhena la šelma, hoj sas a akana nane, no mek pale avela. 9 Pre kada kampel bari goďi: o efta šere hin o efta verchi, pre save bešel e džuvľi. A hin efta kraľa: 10 pandž lendar sas murdarde, jekh hin a oda dujto mek na avľa. Sar avela, mušinela te kraľinel ča pro frima časos ( ideos). 11 E šelma, so sas a nane, the oj korkori hiňi ochtoto kraľis. Hiňi ole eftendar a džal andro našaďipen. 12 O deš rohi, so dikhľal, hin o deš kraľa save mek na chudle o kraľišagos, ale chudena e zor te kraľinel pre jekh ora jekhetane la šelmaha. 13 Len hin jekh gondoľišagos a peskeri zor the peskero rajipen dena la šelmake. 14 On pes marena le Bakroreha a o Bakroro upral lende ňerinela, bo ov hino o Raj le rajenge a o Kraľis le kraľenge. A leha sas the o vičhimen, o avrikidle the o pačivale manuša.” 15 Phenďa mange: “Ola paňa so dikhľal, hoj odi džuvľi upre bešel, hin o manuša, o nipi, o narodi the o čhiba. 16 E šelma the o deš rohi so dikhľal, našči avri ačhena ola džuvľa so kerel o lubipen. Čhivena la tele, mukena la langa, chana lakero mas a la jagaha la zlabarena. 17 Bo oda o Del lenge thoďa andro jilo, hoj te keren oda so ov kamel, hoj jekhetane te den peskero kraľišagos la šelmake, medik pes na ačhena o lava le Devleskere. 18 Odi džuvľi, sava dikhľal, hin oda baro foros savo kraľinel upral savore kraľa pre phuv.”