Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

O Bakroro the o 144 000 andral o Izrael

1 Paľis dikhľom hoj o Bakroro ačhelas pro verchos Sion a leha šel-saranda-the-štar ezera (144 000) ajse, saven hin leskero nav the o nav leskere Dadeskero pisimen pre lengere čekata.
2 Šunďom o hangos andral o ňebos sar o hangos but paňengero, sar o hangos le zorale perumoskero. Oda hangos, so šunďom, sas ajso sar kana o lavutara bašaven pre peskere harfi. 3 A giľavenas nevi giľi anglo tronos the anglo štar džide bitosťi the anglo phure. Ňiko našči sikľiľa odi giľi, ča ola šel-saranda-the-štar ezera (144 000) manuša, saven peske o Del pal e phuv cinďa avri. 4 Oda hine ola so pes na meľarde andre le džuvľenca, bo hine pačivale. Oda hine ola so džan pal o Bakroro, všadzik kaj džal. On hine ola so sas cinde avri le manušendar, sar oda ešebno daros le Devleske the le Bakroreske. 5 Andre lengero muj na sas arakhlo ňisavo klamišagos, bo on šoha ( ňikda) na kerde ňisavo nalačhipen.

O trin aňjela

6 Paľis dikhľom maškar o ňebos te leťinel avre aňjelos. Les sas o večno evaňjelium, hoj les te vakerel olenge so bešen pre phuv, savore narodenge, savore kmeňenge, savore čhibenge the manušenge.
7 A phenelas zorale hangoha: “Daran tumen le Devlestar a den leske o baripen, bo avľa leskeri ora hoj te sudzinel! Banďon anglal oda so kerďa o ňebos the e phuv, the o moros, the o chaňiga le paňengere!” 8 Pal leste avelas dujto aňjelos a phenelas: “Peľa, peľa tele oda baro Babilon so mačarelas savore naroden la moľaha peskera lubikaňa žadoscaha.” 9 Pal lende avelas trito aňjelos a phenelas zorale hangoha: “Te banďola vareko anglal e šelma the anglal lakero obrazis a prilela o znameňje pre peskero čekat abo pre peskero vast, 10 the ov pijela andral le Devleskeri choľi e zoraľi mol, savi hiňi čhiďi andre leskeri choľakeri kuči. A cerpinela andre jag the andre sira anglo sentne aňjela the anglo Bakroro. 11 O thuv lengere cerpišagostar avela upre pro furt. A na ela len smirom aňi dživese aňi rači, olen so banďon anglal e šelma the anglal lakero obrazis a the olen, so prilena o znakos lakere naveskero.” 12 Kade kampel le sentnenge te ľikerel avri, olenge so doľikeren o prikazaňia le Devleskere the o pačaben andro Ježiš.

Bachtale hine o mule

13 Šunďom o hangos andral o ňebos so mange phenelas: “Pisin! Bachtale hine o mule so akanastar meren andro Raj.” “He, avke,” phenel o Duchos, “hoj len te el o smirom andral peskere buča, bo oda so kerenas džal pal lende.”
14 Dikhľom parňi chmara a dikh, oda ko upre bešelas sas ajso vareko sar o Čhavo le manušeskero. Pro šero les sas e somnakuňi koruna a andre peskero vast ostro kosakos. 15 Aver aňjelos avľa avri andral o chramos a vičhinelas zorale hangoha pre oda so bešel pre chmara: “Bičhav tiro kosakos a skide upre, bo avľa tiri ora te skidel o uľipen, bo imar dobariľa oda so kampel te skidel pal e phuv.” 16 Oda so bešelas pre chmara, chudňa te kosinel e phuv a o uľipen sas skidlo upre. 17 Pale aver aňjelos avľa avri andral o chramos so hin pro ňebos. A the les sas ostro kosakos. 18 A mek the aver aňjelos avľa avri andral o oltaris. Les sas zor upral e jag a vičhinďa zorale hangoha pre oda so les sas oda ostro kosakos: “Bičhav tiro kosakos a obkide o hroznos andral e viňica pre phuv, bo o hroznos imar hino lačho.” 19 O aňjelos chudňa te obkidel a obkidňa e phuvakeri viňica. Oda, so obkidňa, čhiďa andre baruňi chev le Devleskera choľatar, kaj pes pučinel avri e šťava andral o hroznos. 20 A o hroznos pes pučinelas avri le forostar a avľa odarik avri o rat dži upre kijo danda le grajengere, dur pro trin šel (300) kilometri.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk